19 stycznia 2018

O kształceniu zawodowym i reformie edukacji na posiedzeniu WRDS

O kształceniu zawodowym i reformie edukacji na posiedzeniu WRDS z udziałem Wiceminister Edukacji Narodowej Marzeny Machałek.


16 stycznia 2018 r. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego dyskutowała na temat wprowadzanych zmian w kształceniu zawodowym oraz reformie edukacji w woj. śląskim. W posiedzeniu WRDS uczestniczyła Wiceminister Edukacji Narodowej Marzena Machałek, która w swoim wystąpieniu podkreśliła rangę kształcenia zawodowego w przygotowaniu wykwalifikowanej kadry dla potrzeb nowoczesnej gospodarki. – Musimy wspólnie działać, aby szkolnictwo odtworzyć. Naszym zadaniem jest zmiana myślenia o szkolnictwie zawodowym. Nie da się kształcenia zawodowego uzdrowić bez wsparcia pracodawców – powiedziała Pani Wiceminister, przedstawiając plany resortu na najbliższe lata.

Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer zaprezentowała sieć szkół w woj. śląskim po wdrożeniu reformy edukacji, podkreślając, że tylko dwanaście publicznych gimnazjów samodzielnych samorządy pozostawiły do wygaszenia, z czego dziewięć to gimnazja funkcjonujące w tych miejscowościach, w których rady gmin nie podjęły uchwał o dostosowaniu sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Pani Kurator przedstawiła również pozytywny wpływ reformy na wzrost liczby etatów nauczycielskich o 1924 w stosunku do ubiegłego roku szkolnego.

Dużą część swojego wystąpienia Pani Kurator poświęciła kształceniu zawodowemu w woj. śląskim, podkreślając ważną rolę doradców zawodowych w pomocy uczniom i rodzicom w uczniowskich wyborach ścieżek kształcenia. W tym roku w szkołach woj. śląskiego jest zatrudnionych 851 doradców, podczas gdy w ubiegłym roku było ich tylko 271. Śląski Kurator Oświaty mówiła również o planowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych a w przyszłości – ponadpodstawowych.
W dyskusji aktywnie brali udział pracodawcy, związkowcy, samorządowcy.Zdjęcia: Śląski Urząd Wojewódzki