15 października 2021

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Śląska Kurator Oświaty Urszula Bauer uczestniczyła w ogólnopolskiej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która odbyła się 14 października br. w gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


Uroczystości wojewódzkie odbywają się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim oraz na terenie nadzoru Delegatur Kuratorium Oświaty w Katowicach.  W trakcie uroczystości 19 osób zostanie odznaczonych Krzyżami Zasługi, 162 – Medalami za Długoletnią Służbę.

Za szczególne zasługi dla rozwoju oświaty i wychowania 64 nauczycieli i pracowników oświaty oraz osób zasłużonych dla edukacji zostanie odznaczonych Medalami  Komisji Edukacji Narodowej.

W tym roku szkolnym dwie nauczycielki otrzymały tytuły  Honorowego Profesora Oświaty. Są to: Lucyna Szczawińska nauczycielka języka  polskiego w  X Liceum Ogólnokształcącym  im. I. J. Paderewskiego w Katowicach oraz Barbara Zegrodnik – nauczycielka fizyki i przyrody w Zespole Szkół nr 1 im. G. Morcinka w Tychach. Tytuł ten przyznawany jest nauczycielom, którzy przez lata pracy wyróżniali się osiągnięciami dydaktycznymi i wychowawczymi. Dzielili się wiedzą oraz doświadczeniem z innymi nauczycielami, a swoją postawą stworzyli wzorzec nauczyciela i wychowawcy. Tytuł honorowy Profesora Oświaty nadaje Minister Edukacji i Nauki na wniosek Kapituły do spraw Profesorów Oświaty.

63 nauczycieli zostało wyróżnionych nagrodami Ministra Edukacji i Nauki, a 90 – Śląskiego Kuratora Oświaty.

Wszystkim Odznaczonym i Wyróżnionym serdecznie gratulujemy.