14 maja 2018

Poznaj nasze zawody: Technikum nr 3 w Lublińcu

Technikum nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu kształci w następujących zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik elektryk, technik mechanik pojazdów samochodowych.


Poniżej zamieszczona jest prezentacja kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu.


Prezentacja: ZSZ Lubliniec 2018