24 stycznia 2018

Poznaj nasze zawody…

Ogrodnik, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, blacharz, fryzjer – wybierz któryś z zawodów i ucz się w Branżowej Szkole I Stopnia nr 10 dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Zespole Szkół nr 1 im. gen. J. Ziętka w Katowicach.
Potwierdzeniem Twoich kwalifikacji będzie egzamin zawodowy. Po ukończeniu 3-letniej Branżowej Szkoły I Stopnia można będzie kontynuować naukę w 2-letniej Branżowej Szkole II stopnia w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia, zdać maturę i zdobyć dyplom technika. Możesz także rozpocząć naukę od II klasy w dowolnym 4-letnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.


Warto zdobyć poszukiwany na rynku pracy zawód!

Ogrodnik– dla osób niedosłyszących i z wadami słuchu
Zawód ogrodnika jest polecany wszystkim tym, którzy chcieliby projektować i zakładać ogrody przydomowe, uprawiać warzywa, a także hodować kwiaty oraz zakładać sady. Kończąc Branżową Szkołę I Stopnia nr 10 dla Niesłyszących i Słabo Słyszących, zdobędziesz podstawowe kwalifikacje w zakresie:
• prac w ogrodach, terenach zielonych i szklarniach,
• nauczysz się pielęgnacji roślin ozdobnych i aranżacji przydomowych klombów, kompozycji roślinnych oraz ozdobnych konstrukcji roślinnych występujących w parkach, rynkach naszej aglomeracji miejskiej,
Praca w zawodzie ogrodnik to wymarzone miejsce dla osób z wadami słuchu. Ponadto, nasza szkoła oferuje praktyki zawodowe organizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach, odbywające się na terenie Janowa i Katowickiego Parku Leśnego.


Mechanik pojazdów samochodowych – klasa ogólnodostępna, a także dla osób niedosłyszących i z wadami słuchu
Uczący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Zapotrzebowanie na mechaników pojazdów samochodowych jest bardzo duże.
Absolwent naszej szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• użytkowania pojazdów samochodowych,
• diagnozowania pojazdów samochodowych,
• naprawiania pojazdów samochodowych,
• kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.
Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:
• stacjach obsługi pojazdów samochodowych,
• zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
• salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
• przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
• przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
• firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych.


Elektromechanik pojazdów samochodowych – klasa ogólnodostępna, a także dla osób niedosłyszących i z wadami słuchu
Praca polega na kontrolowaniu stanu technicznego zespołów i układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów, przeprowadzaniu ich regulacji i konserwacji oraz diagnozowaniu usterek przy użyciu diagnostyki komputerowej i innych narzędzi pomiarowych. Ponadto elektromechanik demontuje i montuje instalacje, układy elektryczne i mechaniczne lub ich elementy, dokonuje napraw lub wymiany zużytych części.
Ucząc się w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych, będziesz potrafił:
• sprawdzać stan techniczny instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych,
• wykonywać montaż i demontaż instalacji elektrycznych samochodów,
• przeprowadzać konserwacje i przeglądy okresowe wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdów samochodowych,
• lokalizować i usuwać uszkodzenia w układach elektronicznych pojazdów samochodowych.
Elektromechanik pojazdów samochodowych może podejmować pracę w zakładach naprawy pojazdów samochodowych, stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych, autoryzowanych stacjach obsługi samochodów, zakładach, w których są produkowane pojazdy samochodowe oraz ich części, placówkach handlowych.


Lakiernik – klasa – klasa ogólnodostępna, a także dla osób niedosłyszących i z wadami słuchu
Lakiernik samochodowy wykonuje czynności związane z remontem i renowacją powierzchni nadwozi samochodowych. Przygotowuje powierzchnię, nakłada powłoki lakiernicze oraz suszy je lub utrwala różnymi technikami.
Lakiernik posiada:
• umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi, narzędziami specjalnymi,
• znajomość podstaw rysunku technicznego,
• wiedzę odnośnie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
• wiedzę dotyczącą przepisów ruchu drogowego,
• zna budowę i zasadę działania silników spalinowych,
• zna budowę pojazdów samochodowych i ich podzespołów,
• potrafi wykonywać pomiary nadwozi samochodowych,
• posiada umiejętność wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych,
• potrafi przygotować nadwozie lub jego elementy do lakierowania,
• posiada umiejętność nanoszenia powłok lakierniczych oraz ich wykończenia.


Blacharz – klasa masowa zawodowa, jak również dla osób niedosłyszących i z wadami słuchu
Blacharz samochodowy zajmuje się wytwarzaniem lub reperowaniem części tworzących nadwozie i podwozie samochodów. Do jego zdań należy także montowanie gotowych elementów.
Dobry fachowiec, blacharz samochodowy, powinien bez trudu oceniać stan blach w samochodzie, rozróżniać, które są w nim zniszczone lub skorodowane i wymagają naprawy, bądź wymiany. W swojej pracy wykorzystuje narzędzia zarówno ręczne jak i mechaniczne. Czynności, które wykonuje blacharz samochodowy to przede wszystkim: przycinanie, kształtowanie, łączenie i montowanie elementów z blachy, ale musi też radzić sobie z tymi częściami, które zrobione są z tworzyw sztucznych.
Mechanik-monter maszyn i urządzeń
Monter maszyn wykonuje prace związane z montażem i remontowaniem urządzeń. Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych.
Zakres zadań zawodowych mechanika-montera maszyn i urządzeń jest obszerny i zróżnicowany, obejmuje m.in.
• wykonywanie podstawowych operacji ślusarskich,
• instalowanie, uruchamianie i przemieszczanie maszyn i urządzeń,
• wykonywanie i naprawianie typowych części maszyn,
• przeprowadzanie przeglądów technicznych, napraw bieżących, średnich i głównych maszyn i urządzeń,
• ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń z wykorzystaniem badań diagnostycznych,
• wykonywanie prac montażowych i kontrolnych w cyklu produkcyjnym maszyn i urządzeń,
• naprawianie i konserwowanie maszyn i urządzeń mechanicznych,
• kontrolowanie maszyn i urządzeń po naprawie, regulowanie i ustawianie według żądanych parametrów eksploatacyjnych,
• sporządzanie uproszczonych kalkulacji kosztów wytwarzania i naprawiania maszyn i urządzeń.


Fryzjer – klasa masowa zawodowa, jak również dla osób niedosłyszących i z wadami słuchu
Fryzjer (to stylista fryzur) jest osobą, który strzyże, układa włosy, wykonuje: farbowanie, rozjaśnianie, pasemka, balejaż. Fryzjer tworzy fryzury okolicznościowe, doradza klientom w doborze najlepszych środków pielęgnacyjnych. oraz we właściwym dbaniu o wykonaną fryzurę. Od dobrego fryzjera wymagane są przede wszystkim umiejętności fryzjerskie, a co za tym idzie umiejętności manualne, wyobraźnia, zmysł estetyczny, jak również wysoka kultura osobista oraz czystość podczas wykonywania pracy.
Miejscem pracy fryzjera mogą być nie tylko salony fryzjerskie, ale także miejsca, gdzie potrzebny jest specjalista od stylizacji włosów, czyli teatry, plan zdjęciowy, telewizja, studia fotograficzne, domy weselne sanatoria i spa.
Przedmioty zawodowe to m.in. projektowanie fryzur i stylizacja, zasady higieny i pielęgnacji głowy, materiały fryzjerskie, pracownia fryzjerska, podstawy psychologii i pedagogiki, zajęcia specjalizacyjne. Zajęcia są realizowane w zakładach fryzjerskich oraz w szkolnej pracowni usług fryzjerskich pod kierunkiem odnoszących sukcesy praktyków /instruktorów.

Więcej informacji na stronie http: www.zs1.katowice.pl