3 stycznia 2022

Prekonsultacje propozycji wymagań egzaminacyjnych – zachęcamy do udziału

Rozpoczynamy prekonsultacje propozycji wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024.


Rozpoczynamy prekonsultacje propozycji wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024. Wszystkie nadesłane uwagi zostaną przekazane zespołom, które w kolejnym etapie prac dokonają analizy propozycji i zmodyfikują projekt. Na merytoryczne opinie czekamy do 10 stycznia 2022 r.

Prekonsultacje to efekt zmiany w egzaminie maturalnym dla absolwentów szkół ponadpodstawowych, w nowej formule, który będzie przeprowadzony po raz pierwszy w roku 2023. Egzamin ten będzie przeprowadzony w roku 2023 i 2024 na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

Natomiast dla absolwentów dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych egzamin maturalny w dotychczasowej formule (obowiązującej od 2015 r.) będzie przeprowadzany na podstawie dotychczasowych wymagań egzaminacyjnych, które obowiązywały w roku 2020 i 2021.

Na merytoryczne uwagi i opinie w dotyczące propozycji wymagań egzaminacyjnych czekamy do 10 stycznia 2022 r.

Prosimy przesyłać je na adres mailowy prekonsultacje@cke.gov.pl.

Osoby przekazujące uwagi prosimy o zapoznanie się z klauzulą RODO.

Wymagania egzaminacyjne zostaną ogłoszone w formie rozporządzenia.

W grudniu 2022 r. przeprowadzony zostanie próbny egzamin maturalny w formule z 2023.

link dotyczący prekonsultacji propozycji wymagań egzaminacyjnych:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/prekonsultacje-propozycji-wymagan-egzaminacyjnych–zachecamy-do-udzialu

Pliki do pobrania:

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE DOTYCZĄCE EGZAMINU MATURALNEGO W LATACH SZKOLNYCH 2022/2023 I 2023/2024

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki