29 stycznia 2024

Spotkanie p.o. Śląskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami: METiS, RODN „WOM” i OKE.

P.o. Śląska Kurator Oświaty Aleksandra Dyla spotkała się z dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach Bożeną Bucką, dyrektorem Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach dr Jerzym Gradem oraz dyrektorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie Robertem Wanicem.

Spotkania z dyrektorem METiS i WOM dotyczyły współdziałania Kuratorium Oświaty w Katowicach z placówkami doskonalenia nauczycieli w realizacji zadań związanych z potrzebami szkoleniowymi dyrektorów szkół i placówek oraz nauczycieli. Z kolei podczas spotkania z dyrektorem OKE poruszono kwestię współdziałania kuratora z okręgową komisją egzaminacyjną, w tym wspomagania działań w zakresie organizowania egzaminów w szkołach.