5 lutego 2024

Spotkanie p.o. Śląskiej Kurator Oświaty z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego.


Z inicjatywy p.o. Śląskiej Kurator Oświaty Aleksandry Dyli 1 lutego 2024 r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyły się spotkania z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego. Uczestniczył w nich Wojewoda Śląski Marek Wójcik.

Prowadzone rozmowy dotyczyły sytuacji oświaty w województwie śląskim. P.o. Śląska Kurator Oświaty podkreśliła istotę partnerskiej współpracy Kuratorium z organami prowadzącymi szkoły i placówki oraz omówiła najważniejsze zagadnienia dotyczące wzajemnego współdziałania obu organów w zakresie funkcjonowania szkół i placówek w naszym województwie. Podczas spotkania samorządowcy mieli okazję przedstawienia bieżących problemów, z jakimi aktualnie borykają się w obszarze szkolnictwa na swoim terenie.

Spotkanie z przedstawicielami pozostałych samorządów terytorialnych województwa śląskiego zaplanowano na 7 lutego br.