28 lutego 2018

Stała się Niepodległa – Inauguracja obchodów 100 – lecia odzyskania niepodległości

„Obchody setnej rocznicy to najlepszy czas, aby przywołać radość, euforię i nadzieję towarzyszącą Polakom w listopadzie 1918 roku” powiedziała Urszula Bauer Śląski Kurator Oświaty, otwierając uroczystość inaugurującą obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości organizowane przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.


„Rok 2018 to rok narodowego świętowania niezwykłego jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Polska wolna, niepodległa i suwerenna, to wielkie dziedzictwo narodowe, złożone w nasze ręce przez poprzednie pokolenia, to heroiczna historia zrywów powstańczych, walk z najeźdźcą, z totalitaryzmem, walk o wyzwolenie, wysiłek poprzednich pokoleń okupiony daniną najwyższą. Aby obchody tego niezwykłego i doniosłego wydarzenia dla wszystkich Polaków, zapadły nam głęboko w pamięć, aby powróciły radość, euforia i nadzieja, jakie towarzyszyły naszym przodkom w listopadzie 1918 roku, aby te przeżycia i uczucia były na powrót udziałem nas wszystkich, powinniśmy uczynić z zaplanowanych a potem zrealizowanych uroczystości, działań, inicjatyw i różnorodnych form wspólnej aktywności, radosne i głębokie przeżycie pokoleniowe” – tymi słowami Kurator Urszula Bauer zwróciła się do uczestników konferencji zgromadzonych w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach, przedstawiając program obchodów adresowany do dyrektorów, nauczycieli i uczniów woj. śląskiego.

W uroczystości uczestniczyli: Wicewojewoda Śląski Mariusz Trepka, dyrektor Oddziału IPN w Katowicach dr Andrzej Sznajder, dyrektorzy Delegatur i Wydziałów Kuratorium Oświaty, przedstawiciel związków zawodowych, wizytatorzy, dyrektorzy przedszkoli, szkół, placówek, nauczyciele. Zebrani wysłuchali wystąpień na temat dróg do niepodległości, roku 1918 w literaturze i sztuce, polskich symboli narodowych, rekonstrukcji historycznej jako elementu żywej historii, tradycji szkoły elementu wychowania patriotycznego.

W części oficjalnej uroczystości wystąpił chór męski POSM II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach i trio trąbkowe z klasy Rafała Dudka oraz pianista Maksymilian Steczek. W części artystycznej Mateusz Krzyżowski wykonał Andante spianato i Wielkiego Poloneza Es-dur op. 22 Fryderyka Chopina.