17 grudnia 2019

„Szkolnictwo branżowe- dwa lata doświadczeń i nowe wyzwania”.

 11 grudnia 2019 roku w auli Wyższej Szkoły Technicznej, odbyła się konferencja szkoleniowa  „Szkolnictwo branżowe- dwa lata doświadczeń i nowe wyzwania” skierowana przede wszystkim do organów prowadzących i dyrektorów szkół branżowych. W konferencji wzięło udział ok. 180 osób. Organizatorem konferencji był Śląski Kurator Oświaty, a swoją obecnością konferencję zaszczycił m.in. Dyrektor Naczelny Izby Rzemieślniczej orz Małej i Średniej Przedsiębiorczości Grzegorz Miketa. Otwarcia konferencji dokonał Wicekurator Jacek Szczotka, który w swoim krótkim wystąpieniu podkreślił wagę szkolnictwa branżowego, wskazał na priorytety w organizacji tego rodzaju kształcenia oraz jego promocji. Wskazał również na szereg działań promocyjnych, które zostały podjęte przez Kuratorium Oświaty m. In. organizację „Śląskiego przeglądu zawodów” i kończącego ten konkurs Festiwalu zawodów w Koszęcinie. Przy okazji zachęcał również dyrektorów szkół do wzięcia udziału w przyszłorocznej edycji konkursu, która odbędzie się pod hasłem „Roboty do roboty”. Na koniec swojego wystąpienia, Wicekurator Jacek Szczotka wręczył powołania do Zespołu ds. koordynacji organizacji turnusów dokształcania młodocianych pracowników.

Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać prelekcji na temat: „Staży nauczycielskich i staży uczniowskich” – (Maria Kaczmarek, doradca RODN „WOM” w Katowicach), „Kształcenia młodocianych w rzemiośle” (Grzegorz Miketa), „Organizacji turnusów dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych – (Bogumiła Kluszczyńska, dyrektor Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego), „Kształcenia ustawicznego-kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych” – (Paweł Habryka, st. wizytator w Wydziale Jakości Edukacji Kuratorium Oświaty w Katowicach), „Organizacji kształcenia w branżowej szkole II stopnia od września 2020 roku” – (Zbigniew Martyniak, kierownik w Wydziale Jakości Edukacji Kuratorium Oświaty w Katowicach) oraz „Rekrutacji do szkół ponadpodstawowych” – (Anna Kij, dyrektor Wydziału Jakości Edukacji Kuratorium Oświaty w Katowicach i Joanna Baran, wizytator w Wydziale Jakości Edukacji Kuratorium Oświaty w Katowicach). Tradycyjnie konferencję zakończyła runda pytań, które zgłaszali dyrektorzy szkół i przedstawiciele jst., a pracownicy Kuratorium Oświaty udzielali odpowiedzi i wyjaśniali wątpliwości wskazując na podstawy prawne regulujące te problemy.