17 marca 2023

VII Konferencja „Śląski Ład”- przyszłość kształcenia zawodowego i technicznego w naszym regionie

W Katowicach odbyła się siódma edycja Konferencji Programowej „Śląski  Ład”, zorganizowanej z inicjatywy poseł do Parlamentu Europejskiego Izabeli Kloc. Debatę, która przebiegła pod tytułem „Szkolnictwo zawodowe w dobie transformacji”, otworzył on-line Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki . Premier RP Mateusz Morawiecki. objął również patronat honorowy nad konferencją.

Uczestnicy Śląskiego Ładu debatowali m. in. nad zagrożeniami i szansami, jakie dla polskiego i regionalnego rynku pracy stwarza transformacja energetyczno-gospodarcza. Do udziału w debacie zaproszono przedstawicieli samorządów, uczelni wyższych, szkół zawodowych i największych pracodawców w regionie. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Marzena Machałek, a także komisarz Unii Europejskiej do spraw miejsc pracy i praw socjalnych Nicolas Schmit; Śląskiego Kuratora Oświaty reprezentował Wicekurator Dariusz Domański.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Marzena Machałek przybliżyła uczestnikom konferencji założenia Branżowych Centrów Umiejętności (BCU). Z Krajowego Planu Odbudowy przeznaczono na ich tworzenie 1 mld 400 mln złotych. Od września 2022 r. trwają przygotowania do uruchomienia 120 Branżowych Centrów Umiejętności. Połączą one poszczególne branże, pracodawców, szkoły i uczelnie na niespotykaną dotąd skalę. Do końca marca ministerstwo rozstrzygnie, które instytucje jako pierwsze dostaną dofinansowanie na stworzenie centrum. Z województwa śląskiego na konkurs wpłynęło 10 propozycji.

Źródło: Strona MEiN