1 lipca 2022

„Wakacje: bezpiecznie, zdrowo i zabawnie”

– konkurs dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania.


Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu „Wakacje: bezpiecznie, zdrowo i zabawnie”. Konkurs organizowany jest przez: Wojewodę Śląskiego, Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Śląskiego Kuratora Oświaty, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

Celem konkursu jest promowanie działań na rzecz edukacji dzieci i młodzieży w zakresie zdrowych i bezpiecznych sposobów spędzania czasu wolnego w miejscu zamieszkania.

Szczegóły związane z organizacją konkursu i zasadami zgłaszania udziału w załączonym regulaminie

Załączniki: