23 czerwca 2021

Wręczenie nagród laureatom konkursu „Sówka NIEmaSówka”

18 czerwca 2021 r. Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w uroczystości wręczenia nagród laureatom konkursu SÓWKA-NIEmaSówka”, który był inspirowany twórczością śp. Erwina Sówki. W spotkaniu w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim także wzięli udział Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek oraz Śląska Kurator Oświaty Urszula Bauer.

Konkurs inspirowany twórczością Erwina Sówki był adresowany do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa śląskiego. Polegał na samodzielnym napisaniu pracy w języku polskim, w dowolnej formie literackiej inspirowanej wybranymi przez organizatorów konkursu obrazami Erwina Sówki.

Wojewódzka komisja konkursowa dokonała oceny 156 prac, w tym 137 ze szkół podstawowych oraz 19 ze szkół ponadpodstawowych. Wśród nich znalazły się m.in. opowiadania, wiersze i rozprawki.

Jury konkursowe przyznało ex aequo po  dwa pierwsze, drugie i trzecie miejsca oraz dziewięć wyróżnień. Łącznie zostało nagrodzonych piętnaścioro uczniów.


 


Źródło: Śląski Urząd Wojewódzki i Facebook