13 maja 2022

Wykaz publicznych placówek doskonalenia na terenie województwa śląskiego, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego, ze wskazaniem specjalności nauczycieli-doradców metodycznych – aktualizacja; maj 2022 rok

Wykaz doradztwo metodyczne śląskie aktualizacja maj 2022r.