25 maja 2017

XI Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Regionalistów

27 kwietnia 2017 r. w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach odbyło się XI Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Regionalistów.

Od 2005 roku nauczyciele, którym bliska jest problematyka związana z historią, tradycją i kulturą regionu, spotykają się, by poszerzać wiedzę i dzielić się doświadczeniami. Temat tegorocznego forum związany był z faktem podjęcia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej uchwały w sprawie upamiętnienia 500-lecia obecności protestantów na ziemiach polskich oraz podjęcia uchwały przez Sejmik Województwa Śląskiego, w której rok 2017 został ogłoszony Rokiem Reformacji.

Uczestnicy Forum wysłuchali wykładów poświęconych dziedzictwu kulturowemu Reformacji na Górnym Śląsku, interesującym dziejom klocków drzeworytniczych służących do druku Biblii w tłumaczeniu Marcina Lutra. Poznali również doświadczenia nauczycieli realizujących własne programy wychowawcze oraz skutecznie poszukujących pomostów pomiędzy dorobkiem autorów różnych wyznań. Forum towarzyszyły dwie wystawy: Leśne kościoły i Reformatorzy.