27 września 2021

Zaproszenie do udziału w wybranych konkursach pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów z okazji 200-lecia urodzin Cypriana Kamila Norwida: „Jestże się poetą, czyli raczej tylko się bywa”? Twórczość Cypriana Kamila Norwida Twoimi oczami.


Rok 2021 został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rokiem Cypriana Kamila Norwida. To okazja, aby zgłębić twórczość tego wielkiego polskiego poety, prozaika, malarza, rzeźbiarza i filozofa. To również szansa na to, aby zastanowić się nad tym, kim dla nas jest Cyprian Kamil Norwid? Dziś, 24 września 2021 r. w 200-lecie urodzin Norwida, premier Mateusz Morawiecki ogłosił konkursy odnoszące się do twórczości naszego wybitnego rodaka. Zachęcamy, aby wziąć w nich udział!

Wszystkie konkursy objęte zostały honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów – Mateusza Morawieckiego.

Który konkurs jest dla Ciebie?

 „Bo piękno jest, żeby zachwycało… wszystko o życiu i twórczości Cypriana Kamila Norwida”. 

 „Projekt: Norwid” 

 • Konkurs na projekt graficzny koszulki promującej życie i twórczość Norwida, skierowany do dzieci i młodzieży mieszkających poza granicami kraju, w wieku 6-19 lat.
 • Inicjatywa odbywa się w 3 kategoriach wiekowych (6-10 lat, 11-14 lat, 15-19 lat).
 • Projekty będą zgłaszane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.norwid.pol.org.pl
 • Quiz wiedzy o Cyprianie Kamilu Norwidzie dla dzieci i młodzieży będzie realizowany online.
 • Szkolenia online dla nauczycieli polskich szkół poza granicami kraju, tj. scenariusze lekcji na temat poety do przedstawienia na lekcjach w młodszych i starszych klasach oraz dwa webinaria, jak poprowadzić te scenariusze a także przesłanie do 50 największych szkół polskich poza granicami kraju zestawów promocyjnych dotyczących Norwida.
 • Więcej informacji nt. „Projektu: Norwid”, organizowanego przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie można znaleźć na stronie https://ida.pol.org.pl/.

Konkurs na najlepsze publikacje książkowe o tematyce Norwidowskiej. 

 • Konkurs ma charakter otwarty. Do konkursu mogą być zgłaszane publikacje wydane w języku polskim w latach 2016-2021.
 • Zgłoszenia pracy do konkursu może dokonać autor, redaktor (w przypadku publikacji zbiorowej) lub inna osoba po uzyskaniu pisemnej zgody autora lub redaktora.
 • Informacje o konkursie będą podane na stronie internetowej organizatora – Instytutu De Republica (www.iderepublica.pl)

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Pudełko zwane wyobraźnią – Cyprian Kamil Norwid” 

 • Konkurs skierowany do uczniów wszystkich szkół plastycznych w Polsce.
 • Zadaniem konkursowym będzie twórcza interpretacja plastyczna wybranego utworu poety w formie: 1 – malarstwo, collage, techniki mieszane, 2 – rysunek,
 • grafika, 3 – mała forma rzeźbiarska w celu uczczenia 200-lecia urodzin artysty.
 • Informacje dotyczące konkursu można znaleźć na stronie internetowej organizatora – Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach https://www.plastyk.kielce.pl/wydarzenia/konkursy/pudelko-zwane-wyobrazniacyprian-kamil-norwid/

Źródło: https://www.gov.pl

Komunikat zawierający szczegółowe informacje dotyczące ww. konkursów znajduje się na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod adresem:

https://www.gov.pl/web/premier/premier-morawiecki-o-norwidzie-jego-wielkosc-polega-tez-na-tym-ze-jego-poezja-grafiki-spojrzenie-na-zycie-i-wiara-sa-ponadczasowe