10 maja 2022

Zasady przyznawania miejsc w ramach wypoczynku letniego organizowanego dla dzieci i młodzieży z ternu woj. śląskiego w 2022 r.

Zasady przyznawania miejsc