10 listopada 2022

Życzenia Śląskiej Kurator Oświaty z okazji Święta Niepodległości 11 listopada

„Wiadomo, że naród polski przeszedł ciężką próbę utraty niepodległości,
która trwała z górą sto lat, a mimo to pośród tej próby pozostał sobą.
Pozostał duchowo niepodległy, ponieważ miał swoją kulturę.”

Święty Jan Paweł II

Z okazji 104 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, narodowego Święta wszystkich Polaków, pragnę złożyć Państwu życzenia.

Niech dla każdego z nas Polska będzie zawsze miejscem wyjątkowym,
niech nas jednoczy i łączy. W tych niespokojnych czasach życzę, by Polska Niepodległa była dla nas wszystkich bezpiecznym miejscem, by sprzyjała osobistemu rozwojowi w spokojnej codzienności. Niech ideały, o które walczyli nasi przodkowie, będą ciągle żywe w naszych sercach, a każdy dzień przynosi dumę z bycia Polakiem i radość, że możemy żyć w pięknym, suwerennym kraju.

 

Urszula Bauer
Śląski Kurator Oświaty

11 listopada 2022 r.