Kategoria: Kształcenie mniejszości narodowych i etnicznych

15 marca 2024

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 2 lutego 2024 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 2 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. 2024 poz. 144) wchodzi w życie z dniem 1 […]