Kategoria: Kształcenie mniejszości narodowych i etnicznych

5 maja 2022

Warsztaty w ramach programu Niwki – ZABAW(M)NIE na lekcjach języka niemieckiego

Warsztaty w ramach programu Niwki – ZABAW(M)NIE na lekcjach języka niemieckiego     Program:   ZABAW(M)NIE na lekcjach języka niemieckiego! – to warsztaty dla nauczycieli, którzy lubią działanie i różnorodność na swoich zajęciach. Nie odkryjemy chyba Ameryki, gdy powiemy, że nauka języka obcego poprzez zabawę, w radosnej, pozbawionej stresu atmosferze, z wykorzystaniem różnych zmysłów i rekwizytów, przynosi […]

21 marca 2022

Szkolenia dla nauczycieli języka mniejszości narodowej, własnej historii i kultury, nauczycieli języka niemieckiego oraz innych przedmiotów w ramach programu NIWKI 2022

Szkolenia dla nauczycieli języka mniejszości narodowej, własnej historii i kultury, nauczycieli języka niemieckiego oraz innych przedmiotów w ramach programu NIWKI 2022 Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje o bezpłatnych szkoleniach dla nauczycieli w ramach Programu Niwki, organizowanych w 2022 roku. Szkolenia finansowane są ze środków Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec oraz Samorządów Województwa Opolskiego i Śląskiego. Poniżej […]

6 sierpnia 2021

Warsztaty dla nauczycieli w ramach programu Niwki – Aktywnie, ciekawie i przyjemnie na niemieckim w przedszkolu

Warsztaty mają na celu przedstawienie różnorodnych form i metod pracy z najmłodszymi, np. praca z wierszem, piosenką, rekwizytem czy teatrzykiem kamishibai. Uczestnicy otrzymają gotowe materiały dydaktyczne, inspiracje i nowe pomysły oraz przygotują własne pomoce na zajęcia.

28 maja 2021

Konferencja z cyklu Inspiracje i kreacje edukacyjne „Dwujęzycznie – czyli jak. W kręgu wychowania i nauczania dwujęzycznego”

Konferencja skierowana jest do nauczycieli wszystkich etapów edukacji, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, a także rodziców zainteresowanych  wychowaniem i edukacją dwujęzyczną swoich dzieci. Organizatorem spotkania jest Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu.