Kategoria: Kształcenie mniejszości narodowych i etnicznych

26 sierpnia 2021

Konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkół ponadpodstawowych

Związek Romów Polskich w Szczecinku ogłasza konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów romskich. Stypendia zostały ufundowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wszelkie informacje dotyczące konkursu stypendialnego, formularz zgłoszeniowy oraz wykaz wymaganych dokumentów dostępne będą wkrótce na stronie internetowej Związku Romów Polskich www.romowie.com  w zakładce STYPENDIA. Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w […]

25 sierpnia 2021

Zgłaszanie do Systemu Informacji Oświatowej (SIO) informacji o liczbie uczniów z mniejszości narodowych i etnicznych

Kuratorium Oświaty w Katowicach przypomina dyrektorom szkół i placówek oświatowych o terminowym zgłaszaniu do Systemu Informacji Oświatowej (SIO) informacji o liczbie uczniów wywodzących się z mniejszości narodowych i etnicznych, dla których szkoły planują organizację dodatkowych zadań edukacyjnych. Organizacja takich zajęć edukacyjnych jest możliwa dzięki zwiększonej subwencji oświatowej.

6 sierpnia 2021

Warsztaty dla nauczycieli w ramach programu Niwki – Aktywnie, ciekawie i przyjemnie na niemieckim w przedszkolu

Warsztaty mają na celu przedstawienie różnorodnych form i metod pracy z najmłodszymi, np. praca z wierszem, piosenką, rekwizytem czy teatrzykiem kamishibai. Uczestnicy otrzymają gotowe materiały dydaktyczne, inspiracje i nowe pomysły oraz przygotują własne pomoce na zajęcia.

28 maja 2021

Konferencja z cyklu Inspiracje i kreacje edukacyjne „Dwujęzycznie – czyli jak. W kręgu wychowania i nauczania dwujęzycznego”

Konferencja skierowana jest do nauczycieli wszystkich etapów edukacji, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, a także rodziców zainteresowanych  wychowaniem i edukacją dwujęzyczną swoich dzieci. Organizatorem spotkania jest Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu.

11 lutego 2021

Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 – składanie wniosków na projekty w 2021 r.

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuję, że w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 przyjętego uchwałą Nr 190/2020 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczyna procedurę związaną ze składaniem wniosków na realizację zadań w 2021 roku. Program jest dostępny pod linkiem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/program-integracji-spolecznej-i-obywatelskiej-romow-w-polsce-na-lata-2021-2030. Tekst „Informacji […]