Kategoria: Edukacja informatyczna

30 września 2021

Projekt pt: Sztuczna inteligencja dla młodzieży AI4Youth”

Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprasza szkoły do udziału w projekcie AI4Youth (AI for Youth – sztuczna inteligencja dla młodzieży) realizowanym na rzecz Ministerstwa Rozwoju i Technologii przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk i firmę Software Development Academy.

7 września 2021

Bezpłatne szkolenie nauczycieli w ramach projektu pt: „Cyfrowy Śląskie” oraz „Śląskie z TIK”.

Centrum Edukacji Nauczycieli Potest w Lublinie ogłasza nabór do realizacji projektu dyrektorów, nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli z województwa śląskiego. Projekt realizowany jest w ramach programu Lekcja: Enter.   Więcej informacji: www.potest.pl/lekcjaenter

3 września 2021

Bezpłatne szkolenie nauczycieli w ramach projektu pt. „Śląskie z TIK”

Centrum Edukacji Nauczycieli „Lechaa” w Lublinie ogłasza nabór do realizacji projektu dyrektorów, nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli z województwa śląskiego. Projekt realizowany jest w ramach programu Lekcja: Enter.

19 lipca 2021

Bezpłatne szkolenia IT w ramach projektu Ctrl+C – Ctrl+V

Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. z Lublina ogłasza nabór na bezpłatne szkolenia w ramach projektu pt: „Ctrl+C – Ctrl+V”. Projekt  współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 jest realizowany on-line i skierowany do osób, które ukończyły 18 rok życia, zamieszkują na terenie Polski oraz szczególnie dla osób […]

15 czerwca 2021

Konkurs dla nauczycieli pt:„Kierunek – innowacja”

Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprasza nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do udziału w konkursie pt: „Kierunek – innowacja”. Celem konkursu jest promocja i wspieranie działalności innowacyjnej szkół. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez nauczyciela opisu działalności innowacyjnej zrealizowanej w roku szkolnym 2019/2020 lub realizowanej w obecnym roku szkolnym 2020/2021. Opis powinien być […]

9 listopada 2020

Wykaz szkół zakwalifikowanych do programu „Aktywna tablica” – edycja 2020

Wykaz szkół zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym ze wskazaniem wnioskowanych kwot wsparcia finansowego w roku 2020 w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica” – edycja 2020. Wykaz szkół

5 listopada 2020

Rusza Rządowy program „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przystępuje do realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Program „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 dedykowany jest publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym, szkołom ponadpodstawowym dla dzieci i młodzieży: licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w […]