29 września 2023

Wypłata I raty Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2023/2024

Informacja dotycząca wypłaty I raty Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2023/2024   W związku ze zbliżającym się terminem wypłaty I raty (za okres od września do grudnia 2023 roku) stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznanych na rok szkolny 2023/2024, Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że płatność nastąpi po uruchomieniu środków przez Ministra Finansów, na […]

28 września 2023

SIO. Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej od 27.09.2023 r.

 Komunikat MEiN Informujemy, że w Systemie Informacji Oświatowej dodano nową funkcjonalność- weryfikacja spełniania obowiązku: w szkołach podstawowych obwodowych- weryfikacja spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego, w Miastach na prawach powiatu i Gminach- weryfikacja spełniania obowiązku nauki.

26 września 2023

Inauguracja projektu „Polakom ratującym Żydów w czasie II wojny światowej”

21 września 2023 r. w Sali Sejmu Śląskiego podczas konferencji naukowej Śląska Kurator Oświaty zainaugurowała realizację projektu „Polakom ratującym Żydów w czasie II wojny światowej”. Powyższy projekt powstał w związku z obchodami towarzyszącymi uroczystości Beatyfikacji Rodziny Ulmów – Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej. Celem projektu jest rozpowszechnienie wiedzy na temat heroizmu Polaków, którzy […]

29 września 2023

Pakiet edukacyjny „Rodzina Ulmów”.

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie we współpracy z Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej przygotował dla nauczycieli i uczniów specjalny pakiet edukacyjny „Rodzina Ulmów” składający się z pięciu filmów: 1.   Sytuacja ludności żydowskiej w Generalnym Gubernatorstwie (1/5) 2.   Markowianie ratujący Żydów (2/5) 3.  Etyczny wymiar ratowania Żydów (3/5) 4.  Chałupa […]

18 września 2023

Projekt ,,Trenuj z wojskiem sam i w grupie”

Minister Obrony Narodowej zaprasza do udziału ochotników indywidualnych, ale przede wszystkim grupy. Mogą to być dowolne środowiska – urzędy, stowarzyszenia, związki, zakłady pracy, firmy, kluby, itd. wszyscy będą mile widziani w jednostkach wojskowych. Przez 8 tygodni ( od 9 września do 28 października), co sobota, wojskowi instruktorzy będą zapoznawać chętnych z podstawami obsługi broni, zasad […]

15 września 2023

Ruszają zapisy do trzeciej edycji Szkolnej inicjatywy profilaktycznej Nawigacja w każdą pogodę Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej

Misją Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN) jest wspieranie rozwoju i zapobieganie problemom dzieci i młodzieży w duchu zintegrowanego podejścia do profilaktyki problemowej oraz współpraca z rodzinami, szkołami, samorządami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami na rzecz wychowania, promocji zdrowia i profilaktyki.

1 września 2023

„Pamięci Polaków ratujących Żydów”

Niezwykły dar z Markowej  Uroczyste przekazanie niezwykłego daru – cegły z domu rodzinnego Józefa Ulmy – ojca błogosławionej Rodziny, która niosła pomoc Żydom i została zamordowana przez Niemców, odbyło się w Markowej na terenie Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów. Specjalny dar trafi na Jasną Górę, gdzie pod „Dębem Pamięci” […]