1 czerwca 2023

Uroczyste spotkanie laureatów konkursów organizowanych przez Śląską Kurator Oświaty w roku szkolnym 2022/2023

30 maja 2023 r. w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie „Chcę być ekspertem, fachowcem, specjalistą…” i „Poznaj zawody szkolnictwa branżowego” oraz podsumowanie kampanii Po pierwsze bezpieczeństwo…, a także XIV edycji Wojewódzkiego Konkursu na Małą Formę Teatralną o charakterze profilaktycznym „POFORMA”. Dwie wymienione jako ostatnie inicjatywy są częścią programu: […]

1 czerwca 2023

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka

Drogie Dzieci! Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka życzę Wam, by każdy dzień był dla Was powodem do radości i uśmiechu. Realizujcie pasje, z odwagą stawiajcie czoła nieoczekiwanemu. Śmiało sięgajcie po swoje marzenia zawsze z przekonaniem i pewnością, że są właśnie po to, by je spełniać. Dorastajcie w otwartości na innych, na nowe doświadczenia. Bądźcie wrażliwi […]

28 kwietnia 2023

Publikowanie komunikatów podmiotów zewnętrznych na stronie Kuratorium

W związku z licznymi prośbami różnych podmiotów o rozpowszechnianie na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach komunikatów dotyczących różnorodnych przedsięwzięć edukacyjnych, informujemy, że od 2 maja 2023 r. Kuratorium Oświaty w Katowicach będzie zamieszczać i promować wyłącznie materiały rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, podmiotów funkcjonujących w systemie oświaty (zgodnie z Kartą informacyjną nr 7) oraz wskazane przez Śląskiego […]

28 kwietnia 2023

Komunikat dotyczący trybu zgłaszania kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Śląskim na kadencje 2023-2027

Śląski Kurator Oświaty informuje, że z dniem 30 czerwca 2023 r. upływa Kadencja Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Śląskim. W związku z koniecznością powołania Komisji na nową kadencję, istnieje możliwość zgłoszenia kandydatów z różnych typów szkół i placówek na członków komisji.

1 czerwca 2023

Wyniki konkursów przeprowadzonych w ramach projektu: „Grudzień 1981, Wujek – Pamiętamy. 4 kartki z kalendarza – 13, 14, 15, 16 grudnia 1981”

Wojewódzka Komisja Konkursowa powołana przez organizatora do rozstrzygnięcia konkursów przeprowadzonych w ramach projektu: „Grudzień 1981, Wujek – Pamiętamy. 4 kartki z kalendarza – 13, 14, 15, 16 grudnia 1981” wyłoniła laureatów wymienionych poniżej konkursów. Wyniki do pobrania:

31 maja 2023

Wyniki II edycji konkursu „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna” dla województwa śląskiego

Zgodnie z § 6 ust. 7 i 8 Regulaminu Konkursu pod nazwą „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna” organizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki oraz Archiwa Państwowe skierowanego do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych Komisja Wojewódzka na posiedzeniu w dniu 17 maja 2023 roku wyłoniła 3 najlepsze prace konkursowe.

29 maja 2023

Nabór na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego

Szanowni Państwo Nauczyciele, zachęcamy Państwa do składania wniosków o powierzenie zadań doradcy metodycznego dla nauczycieli. Szczegółowe informacje, wzór wniosku i wymagania znajdują się w karcie informacyjnej nr 17 dostępnej na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach (link: karta informacyjna nr 17)  w zakładce załatwianie spraw/karty informacyjne. Na stronie urzędu zamieszczony jest również wykaz publicznych placówek doskonalenia […]

24 maja 2023

V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów. Co działa, aby zapobiec włamaniom do mieszkań?

Z inicjatywy Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (ang. – European Crime Prevention Network), działającej przy Komisji Europejskiej, i we współpracy z Europolem, w ponad 20 państwach UE w dniu 21 czerwca 2023 roku organizowany będzie V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów. Jego celem jest podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zabezpieczenia domów i mieszkań przed włamaniami. W Polsce […]

23 maja 2023

Gala Nagrody „Złote Ogniwo” dla Profilaktyka Roku – 31 maja 2023 r.

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej zaprasza profilaktyków, wychowawców, nauczycieli, psychologów, pedagogów, samorządowców, rodziców oraz wszystkich, którym zależy na ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży do udziału w ogólnopolskiej Gali Nagrody „Złote Ogniwo” dla Profilaktyka Roku 2022.

23 maja 2023

Spotkanie Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II archidiecezji katowickiej w Rybniku z okazji rocznicy urodzin Patrona z udziałem Śląskiego Kuratora Oświaty.

18 maja 2023 r. w Bazylice św. Antoniego w Rybniku odbyło się spotkanie szkół i placówek należących do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II archidiecezji katowickiej z okazji rocznicy urodzin Patrona. W uroczystych obchodach święta patronalnego udział wzięła Śląska Kurator Oświaty – Urszula Bauer. Organizatorem spotkania był Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 im. Jana Pawła […]

22 maja 2023

Kampania informacyjno – promocyjna nt. Projektu ,,Samoobrona kobiet – zaufaj wojsku”

Ministerstwo Obrony Narodowej organizuje bezpłatne szkolenia z samoobrony dla dorosłych Polek. Szkolenia z doświadczonymi żołnierzami – instruktorami odbywać się będą w wybrane soboty i niedziele wiosna i latem w parkach miejskich, na plażach, w ośrodkach sportu i rekreacji na terenie całej Polski, w tym w województwie śląskim. Celem projektu jest promowanie obronności oraz budowanie pewności […]

12 maja 2023

Spotkanie Śląskiego Kuratora Oświaty z laureatami, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2022/2023

10 maja 2023 r. w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach odbyło się spotkanie Śląskiej Kurator Oświaty Urszuli Bauer z laureatami, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2022/2023. W gronie wyróżnionych znaleźli się między innymi cztero i trzykrotni laureaci konkursów, którzy podjęli wyzwanie i poświęcili […]