20 maja 2022

„Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” – konkurs grantowy dla organów prowadzących publiczne i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne – spotkanie informacyjne online 24 maja br.

W ramach projektu pozakonkursowego „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłosił konkurs wniosków grantowych dla organów prowadzących publiczne i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Zakres działań realizowanych w projekcie grantowym dotyczy obszaru edukacji włączającej. Od 20 maja rusza druga runda naboru, która potrwa do 2 czerwca. Grantodawca zakłada realizację po jednym grancie w […]

20 maja 2022

Eksperci ds. konsultacji specjalistycznych dla pracowników Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

W ramach realizacji projektu „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” (SCWEW), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie planuje zatrudnić ekspertów poza oświatowych ds. konsultacji specjalistycznych (dot. psychiatry dziecięcego, psychologa klinicznego/psychoterapeuty, neurologa dziecięcego, dietetyka, fizjoterapeuty, specjalisty ds. zamówień publicznych).  Zadaniem ekspertów będzie w […]

18 maja 2022

Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli na Jasną Górę 2022

Krajowe Biuro ds. Duszpasterstwa Nauczycieli i Wychowawców w imieniu biskupa Piotra Turzyńskiego, Delegata KEP ds. duszpasterstwa nauczycieli zaprasza na Ogólnopolską Pielgrzymkę Nauczycieli na Jasną Górę. W dniach 1-2 lipca br. odbędzie się, jak każdego roku, ogólnopolska pielgrzymka nauczycieli na Jasną Górę. W tym roku już po raz 85. nauczyciele z całej Polski będą pielgrzymować na […]

16 maja 2022

Spotkanie Śląskiej Kurator Oświaty z laureatami, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2021/2022

12 maja 2022 r. w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyłosię spotkanie Śląskiej Kurator Oświaty z laureatami, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w  Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2021/2022. W gronie wyróżnionych znaleźli się laureaci konkursów, którzy wykazali się niezwykłą umiejętnością syntetycznego łączenia faktów i informacji, podejmując […]

13 maja 2022

Wykaz publicznych placówek doskonalenia na terenie województwa śląskiego, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego, ze wskazaniem specjalności nauczycieli-doradców metodycznych – aktualizacja; maj 2022 rok

13 maja 2022

Zmiana rozporządzenia w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego

Szanowni Państwo, na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki, w zakładce co robimy/oświata i wychowanie/szkolnictwo branżowe, zostało zamieszczone rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa barażowego.

10 maja 2022

Gala finałowa I Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego

Śląska Kurator Oświaty Urszula Bauer wzięła udział w gali finałowej w Lublinie I Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego dla uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych.   Podczas finału zorganizowanego 6 maja 2022 roku swoje mowy zaprezentowało 26 uczestników z 11 województw, w tym uczniowie z województwa śląskiego. Finaliści konkursu  prezentowali temat swojego wystąpienia. Dokonując wyboru końcowej […]

4 maja 2022

Trzymamy kciuki za Maturzystów !

Dzisiaj o godz. 9.00 egzaminem z języka polskiego  rozpoczęły się egzaminy maturalne.  W woj. śląskim zamierza przystąpić  do nich 30 193 tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół II stopnia oraz 7389 absolwentów z lat ubiegłych. Jutro – egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a w piątek – język angielski na poziomie podstawowym.