14 lutego 2024

Dzień 17 lutego Dniem Służby Cywilnej

Dzień 17 lutego ustanowiono Dniem Służby Cywilnej dla uhonorowania uchwalenia pierwszej ustawy dotyczącej problematyki służby cywilnej: ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości praca w administracji państwowej miała być przede wszystkim służbą publiczną – służbą na rzecz państwa i jego obywateli, dlatego ustawodawca postawił kandydatom do tej […]

18 stycznia 2024

Minister Edukacji Barbara Nowacka powołała Aleksandrę Dylę do pełnienia obowiązków Śląskiego Kuratora Oświaty

Minister Edukacji Barbara Nowacka powołała Aleksandrę Dylę do pełnienia obowiązków Śląskiego Kuratora Oświaty. Akt powołania wręczył Wojewoda Śląski Marek Wójcik. Aleksandra Dyla została powołana na stanowisko p.o. Śląskiego Kuratora Oświaty 16 stycznia 2024 roku.

8 stycznia 2024

Informacja o obowiązku wprowadzenia standardów ochrony małoletnich w szkołach i placówkach

Z dniem 15 lutego 2024 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1606) zmieniające dotychczasową ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, której tytuł otrzymuje brzmienie […]

21 lutego 2024

Uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych z okazji Dnia Służby Cywilnej

Z okazji Dnia Służby Cywilnej, w poniedziałek, 19 lutego 2024 r. w Kuratorium Oświaty w Katowicach Wojewoda Śląski Marek Wójcik oraz p.o. Śląska Kurator Oświaty Aleksandra Dyla, wręczyli listy gratulacyjne za wzorowe wykonywanie obowiązków członka korpusu służby cywilnej 11 pracownikom Kuratorium Oświaty w Katowicach. W tym roku po raz pierwszy Dzień Służby Cywilnej był obchodzony 17 lutego. Nowa […]

21 lutego 2024

Zapotrzebowanie na zaadaptowane podręczniki dla uczniów słabowidzących i niewidomych na rok szkolny 2024/2025

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, działając na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej informuje dyrektorów szkół i placówek dla uczniów z dysfunkcją wzroku, że zbiera zapotrzebowania na zaadaptowane podręczniki dla uczniów słabowidzących i niewidomych uczęszczających do szkół ponadpodstawowych.

21 lutego 2024

Akademicki Związek Sportowy zaprasza szkoły ponadpodstawowe do udziału w programie upowszechniania strzelectwa sportowego.

Celem programu jest popularyzacja strzelectwa wśród młodzieży, a przez to również upowszechnianie postaw proobronnych. Udział w programie jest całkowicie bezpłatny. AZS gwarantuje profesjonalne przygotowanie zajęć we współpracy z przeszkolonymi instruktorami strzelectwa oraz w oparciu                    o nowoczesne technologie (mobilnych) strzelnic laserowych, które przybliżą młodzieży techniki strzeleckie oraz zapoznają z zasadami bezpiecznego posługiwania się bronią.

16 lutego 2024

Zaproszenie na konferencję „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wspólna praca, najlepsze rozwiązania” – 28.02.2024 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Instytut Badań Edukacyjnych zapraszają dyrektorów szkół i nauczycieli do udziału w konferencji pod tytułem „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wspólna praca, najlepsze rozwiązania”, która odbędzie się 28 lutego 2024 r. w ADN Centrum Konferencyjnym w Warszawie, ul. Grzybowska 56, (budynek GH, wejście B, sala CDE). Konferencja otwiera projekt pozakonkursowy realizowany przez Instytut Badań […]

16 lutego 2024

Standardy ochrony małoletnich oraz odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli – konferencje szkoleniowe dla dyrektorów szkół i placówek

  Z inicjatywy p.o. Śląskiej Kurator Oświaty Aleksandry Dyli odbyły się kolejne z zapowiedzianych konferencji szkoleniowych dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek z cyklu: Standardy ochrony małoletnich przed przemocą oraz Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli. Szkolenia zostały przygotowane we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach oraz Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym „Metis” w Katowicach. Dotychczas uczestnikami […]

15 lutego 2024

Zmiana podstawy programowej – prekonsultacje

Zmiana podstawy programowej – zaczynamy prekonsultacje. Dwunastego lutego br. rozpoczynają się prekonsultacje zmiany podstawy programowej kształcenia ogólnego. Zachęcamy do przesyłania uwag i opinii. Celem zmian podstawy programowej jest ograniczenie obowiązkowego zakresu treści nauczania, co przy pozostawieniu aktualnego wymiaru godzin nauczania umożliwi nauczycielom i uczniom spokojniejszą i bardziej dogłębną realizację treści, czego skutkiem będzie bardziej efektywne […]

15 lutego 2024

Informacja o numerach infolinii pomocowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina o tzw. ramce pomocowej, w której znajdują się numery infolinii pomocowych. Załączone telefony gwarantują szybki dostęp do informacji i wsparcia, jak również podejmowanie interwencji w sprawach ważnych z punktu widzenia zdrowia psychicznego i bezpieczeństwa dzieci oraz młodzieży. Dzieci i młodzież w kryzysie psychicznym, które mają problemy w domu, w szkole, w […]

12 lutego 2024

Kolejne spotkania p.o. Śląskiej Kurator Oświaty z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego.

W czwartek, 7 lutego 2024 r. w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyły się zorganizowane z inicjatywy p.o. Śląskiej Kurator Oświaty Aleksandry Dyli spotkania z samorządowcami z terenu Delegatury w Częstochowie i Delegatury w Bielsku-Białej. Uczestniczył w nich Wojewoda Śląski Marek Wójcik. Były to kolejne z cyklu spotkań zaplanowanych z przedstawicielami organów prowadzących szkoły.