Kategoria: Poznaj nasze zawody – technikum

9 marca 2023

Poznaj nasze zawody w Technikum nr 5 w Zespole Szkół Handlowych w Katowicach

TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL CYFROWY ZAWODU 522305 KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE: HAN.01. Prowadzenie sprzedaży HAN.02. Prowadzenie działań handlowych Technik handlowiec to osoba, która potrafi wykonywać zadania zawodowe z zakresu prowadzenia sprzedaży i prowadzenia działalności handlowej. Technik handlowiec (handlowiec) potrafi przyjmować dostawy oraz przygotowywać towary do sprzedaży. Praca handlowca polega na profesjonalnej obsłudze klienta. Handlowiec w zakresie wykonywania […]

9 lutego 2023

Poznaj nasze zawody w Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 w Rudzie Śląskiej

ZAWÓD: TECHNIK EKONOMISTA Technik ekonomista to zawód wszechstronny i bardzo popularny na rynku pracy. Ekonomistą jest księgowy, pracownik banku, doradca finansowy, agent ubezpieczeniowy, pracownik lub właściciel prywatnej firmy i wielu innych. Zadania ekonomisty mogą być różne np. prowadzenie spraw kadrowo-płacowych, rozliczeń finansowych, obliczanie podatków, analiza gospodarki materiałowej, prowadzenie dokumentacji finansowej, sporządzanie sprawozdań, wykonywanie prac biurowych. […]

16 stycznia 2023

Poznaj nasze zawody: Technikum nr 18 w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach

Poznaj nasze zawody: Technikum nr 18 w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach Technik grafiki i poligrafii cyfrowej (Technikum nr 18) Do zadań technika grafiki i poligrafii cyfrowej należy m.in. przygotowywanie materiałów do druku. Osoba taka musi dobrze znać się na obsłudze programów graficznych oraz na budowie maszyn drukarskich działających w środowisku cyfrowym. […]