Kategoria: Szkoły ponadpodstawowe – komunikaty

18 marca 2024

Wykaz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych organizowanych przez CEA, uprawniających do przyjmowania laureatów tych konkursów w pierwszej kolejności do publicznych szkół ponadpodstawowych.

Wykaz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych organizowanych przez CEA, uprawniających do przyjmowania laureatów tych konkursów w pierwszej kolejności do publicznych szkół ponadpodstawowych. (więcej…)

Załączniki

29 lutego 2024

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024 

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024 i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym w woj. śląskim


  1. Wykaz zawodów Śląskiego Kuratora Oświaty 2023/2024 .pdf
  2. Zał. 1 Wykaz zawodów organizowanych przez kuratora i inne podmioty 2023/2024.xlsx
  3. Zał. 2 Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe .pdf
  4. Zał. 3 Zawody kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień .pdf
  5. Zał. 4 Wykaz olimpiad dla SP lista MEN.pdf
30 stycznia 2024

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa śląskiego na rok szkolny 2024/2025


1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 – Załącznik nr 1,

2. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych branżowych szkół II stopnia oraz na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2024/2025 – Załącznik nr 2 (Tabela 1 i 2)

3. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminy składania dokumentów do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych i na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na rok szkolny 2024/2025 r. – Załącznik nr 3 (Tabela 1 i 2).

Załączniki :

1. Terminy rekrutacji 2024_2025 Śląski Kurator Oświaty .pdf
2. Załącznik nr 1 LO technikum BS I st 2024_2025.pdf
3. Załącznik nr 2 BS II st i szkoła policealna 2024_2025.pdf
4. Załącznik nr 3 SP dorośli LO dorośli 2024_2025 .pdf

 

4 października 2023

Zgłaszanie propozycji zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024 oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym


Propozycje ww. zawodów do wykazu Śląskiego Kuratora Oświaty zgłaszają dyrektorzy szkół podstawowych poprzez elektroniczny formularz, zamieszczony na platformie wymiany informacji z dyrektorami szkół (SOK) do 20 stycznia 2024 r.

Wykaz zawodów zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej oraz w BIP Kuratorium Oświaty w Katowicach do końca lutego 2024 r.

Zasady zgłaszania propozycji zawodów określone są w Karcie informacyjnej nr 61.