Kategoria: Placówki doskonalenia nauczycieli

9 marca 2021

Nabór wniosków w ramach projektu realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

15 stycznia 2020

Nabycie przez nowo tworzoną placówkę statusu placówki doskonalenia nauczycieli

Uzyskanie przez nowo tworzoną placówkę doskonalenia nauczycieli wstępnej akredytacji nie jest tożsame z nadaniem tej placówce statusu placówki doskonalenia nauczycieli. Jest to niezbędny, ale nie jedyny warunek do utworzenia placówki doskonalenia. W przypadku niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli rozpoczęcie działalności przez tę placówkę jest możliwe dopiero po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez samorząd województwa właściwy ze względu […]