Kategoria: Kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

12 października 2023

Wykaz zatwierdzonych programów dla podmiotów organizujących kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w województwie śląskim, obowiązujących od 1 września 2019 roku (aktualizacja 12.10.2023 r.).

Załączniki Zał. Wykaz zatwierdzonych programow kursu pedag.dla instr.pnz od 1.09.2019-aktualizacja-2023-10-12 Data: 2023-10-12, rozmiar: 212 KB

27 października 2022

Aktualizacja wykazu podmiotów posiadających zatwierdzone przez Śląskiego Kuratora Oświaty programy kursów pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu – stan na 09.2.2023 r.

Załączniki zal. wykaz-zatwierdzonych-programow-kursu-pedag.instr_.pnz-od-1.09.2019-aktualizacja-2023-02-09 Data: 2023-02-10, rozmiar: 91 KB

21 października 2022

Archiwalny wykaz zatwierdzonych programów dla podmiotów organizujących kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w województwie śląskim, obowiązujących do 31 sierpnia 2019 roku – modyfikacja 2022-10-21