Kategoria: Bezpieczeństwo i profilaktyka

15 lutego 2024

Informacja o numerach infolinii pomocowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina o tzw. ramce pomocowej, w której znajdują się numery infolinii pomocowych. Załączone telefony gwarantują szybki dostęp do informacji i wsparcia, jak również podejmowanie interwencji w sprawach ważnych z punktu widzenia zdrowia psychicznego i bezpieczeństwa dzieci oraz młodzieży. Dzieci i młodzież w kryzysie psychicznym, które mają problemy w domu, w szkole, w […]

29 stycznia 2024

Bezpłatne, otwarte webinary dla uczniów szkół podstawowych Klikam z głową

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) zaprasza na bezpłatne, otwarte webinary dla uczniów szkół podstawowych Klikam z głową prowadzone przez ekspertów Urzędu. Jak zgłosić klasę/szkołę do udziału w webinarach? – informacja do pobrania Webinary notatka Poradnik dla rodziców i nauczycieli Klikam z głową, zawierający informacje o zagrożeniach czyhających na użytkowników nowoczesnych technik komunikacyjnych i przedstawiający sposoby reagowania […]

14 grudnia 2023

Profilaktyka przez sztukę – Wyniki XV edycji Wojewódzkiego Konkursu na Małą Formę Teatralną o charakterze profilaktycznym „PROFORMA” w roku szkolnym 2023/2024

XV edycja Wojewódzkiego Konkursu na Małą Formę Teatralną o charakterze profilaktycznym „PROFORMA” odbyła się 4 i 5 grudnia 2023 r. na scenie Teatru Pałacu Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach.

26 września 2023

XV edycja Wojewódzkiego Konkursu na Małą Formę Teatralną o charakterze profilaktycznym „PROFORMA” w roku szkolnym 2023/2024

Załączniki xZAŁĄCZNIK nr 3 Zgoda rodzica-opiekuna Data: 2023-09-26, rozmiar: 16 KB xZAŁĄCZNIK nr 2 – Lista uczniów aktorów Data: 2023-09-26, rozmiar: 40 KB xZAŁĄCZNIK nr 1 – Karta Zgłoszenia Ucznia-Grupy Data: 2023-09-26, rozmiar: 40 KB xRegulamin_mała_forma PROFORMA 2023 (1)-1 Data: 2023-09-26, rozmiar: 273 KB Pobierz wszystkie pliki

29 sierpnia 2023

„Wektory życia” – warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych, szkolenia i scenariusze dla nauczycieli

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół ponadpodstawowych, uprzejmie informujemy, że w ramach Rządowego Programu na lata 2022–2026 r. kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” został opracowany program warsztatów dla uczniów szkół ponadpodstawowych pt. „Wektory życia”. „Wektory życia” to program wychowawczo-profilaktyczny, który ma na celu kształtowanie postaw prozdrowotnych i prorodzinnych, a także pogłębienie, ugruntowanie i uaktualnienie zagadnień […]

24 maja 2023

V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów. Co działa, aby zapobiec włamaniom do mieszkań?

Z inicjatywy Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (ang. – European Crime Prevention Network), działającej przy Komisji Europejskiej, i we współpracy z Europolem, w ponad 20 państwach UE w dniu 21 czerwca 2023 roku organizowany będzie V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów. Jego celem jest podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zabezpieczenia domów i mieszkań przed włamaniami. W Polsce […]

23 maja 2022

Wyniki konkursów przeprowadzonych przez Kuratorium Oświaty w Katowicach w ramach Kampanii Dzielmy się pozytywną energią… w roku szkolnym 2021/2022 – część II

Komisja powołana przez organizatora do rozstrzygnięcia konkursów przeprowadzonych w ramach II części Kampanii Dzielmy się pozytywną energią… – wyłoniła laureatów niżej wymienionych konkursów.

31 stycznia 2022

Poradnik pn. Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów – procedury

Ministerstwo Edukacji i Nauki w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na terenie szkół przygotowało dokument pn. Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów.

18 listopada 2021

NIEBIESKA KARTA – podstawowe informacje

Procedurę „Niebieskie Karty” oraz wzory formularzy „Niebieska Karta” określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” i wzorów formularzy „Niebieska Karty” (Dz.U. z 2011 r. nr 209, poz. 1245), wydane na podstawie art. 9d ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. […]