3 lipca 2017

Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia

INFORMACJA

Składając wnioski o przyznanie medali za długoletnią służbę dla osób, które na przełomie roku kalendarzowego 2022/2023 osiągną staż pracy:

19/20 lat
29/30 lat

należy podać staż pracy w latach i miesiącach


UWAGA! Zmiana rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

Informuję, że nastąpiła zmiana rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się ze zmianami i uwzględnienie ich w procesie składania do Śląskiego Kuratora Oświaty wniosków o przyznanie nauczycielom nagród Ministra Edukacji Narodowej i Śląskiego Kuratora Oświaty.

Obowiązujące rozporządzenia:

1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

Zmiana dot. wypełniania wniosków o nadanie:

  • medalu za długoletnią służbę,
  • orderu – odznaczenia,
  • druku „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie”

Wyjaśnienie o sposobie wypełniania wniosków

Wnioskodawca winien zapoznać kandydata do odznaczenia, wyróżnienia, i nagród z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.

 klauzulą informacyjną dot. przetwarzania przetwarzania danych osobowych.


Terminarz składania wniosków
o odznaczenia państwowe  i resortowe oraz o nagrody Ministra Edukacji i Nauki
oraz Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2022/2023

LP Odznaczenia/nagrody Termin składania wniosków * Wymagane
dokumenty
1 Odznaczenia państwowe od  1 września 2022 r.

do  5 grudnia 2022 r.

1.Wniosek o nadanie orderu – odznaczenia lub

2.Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę

3. Zapytanie o udzieleniu informacji o osobie

2 Medal Komisji Edukacji Narodowej od  1 września 2022 r.

do  31 stycznia  2023 r.

1.Wniosek o nadanie Medalu KEN wraz z informacją o opinii Rady Pedagogicznej (poz.8)

 

3 Nagroda Ministra Edukacji i Nauki Od  1 września 2022 r.

do 26 maja 2023 r.

1.Wniosek o przyznanie nagrody MEN

2.Opinia Rady Pedagogicznej (składana w przypadku złożenia wniosku dla nauczyciela przez dyrektora szkoły /placówki

 

4 Nagroda Śląskiego Kuratora Od 1 września 2022 r.

do 23 czerwca 2023 r.

1.Wniosek o przyznanie nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty

 

 

*Wnioski (obustronne) należy składać w zależności od miejsca zatrudnienia


Miejsce składania:
1. Kuratorium Oświaty w Katowicach
40-024 Katowice, ul. Powstańców 41 a
2. Delegatura w Bielsku Białej
43-300 Bielsko Biała, ul. Piastowska 44
3. Delegatura w Bytomiu
41-902 Bytom, ul. Antoniego Józefczaka 39
4. Delegatura w Częstochowie
42-200 Częstochowa, ul. Sobieskiego 7
5. Delegatura w Gliwicach
44-102 Gliwice, ul. Warszawska 35
6. Delegatura w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. 3-go Maja 27
7. Delegatura w Sosnowcu
41-200 Sosnowiec, ul. Krzywa 2

Uzasadnienie wniosku należy wypełnić czcionką Times New Roman – 11. Nie należy stosować kursywy, podkreśleń i pogrubień.


  • Druki wniosków:

Wniosek o nadanie medalu za długoletnią służbę

Wniosek o nadanie orderu – odznaczenia

Wniosek o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej

Wniosek o nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty

Wniosek o nagrodę Ministra Edukacji i Nauki

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie

  • Informacja o sposobie wypełniania wniosków:

o nagrodę Ministra Edukacji i Nauki i Śląskiego Kuratora Oświaty

o ordery i odznaczenia państwowe

 

Informacja o sposobie wypełniania wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej zawarta jest w Karcie Informacyjnej Nr 60