3 lipca 2017

Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia

INFORMACJA

Składając wnioski o przyznanie medali za długoletnią służbę dla osób, które na przełomie roku kalendarzowego 2021/2022 osiągną staż pracy:

19/20 lat
29/30 lat

należy podać staż pracy w latach i miesiącach


UWAGA! Zmiana rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

Informuję, że nastąpiła zmiana rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się ze zmianami i uwzględnienie ich w procesie składania do Śląskiego Kuratora Oświaty wniosków o przyznanie nauczycielom nagród Ministra Edukacji Narodowej i Śląskiego Kuratora Oświaty.

Obowiązujące rozporządzenia:

1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

 

Zmiana dot. wypełniania wniosków o nadanie:

  • medalu za długoletnią służbę,
  • orderu – odznaczenia,
  • druku „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie”

Wyjaśnienie o sposobie wypełniania wniosków

Wnioskodawca winien zapoznać kandydata do odznaczenia, wyróżnienia, i nagród z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania przetwarzania danych osobowych.

Terminarz składania wniosków
o odznaczenia państwowe  i resortowe oraz o nagrody Ministra Edukacji i Nauki
oraz Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2021/2022

LP Odznaczenia/nagrody Termin składania wniosków *

 

Wymagane  dokumenty
1 Odznaczenia państwowe od  1 września 2021 r.

do  3 grudnia 2021 r.

1.Wniosek o nadanie orderu – odznaczenia lub

2.Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę

3. Zapytanie o udzieleniu informacji o osobie

 

2 Medal Komisji Edukacji Narodowej od  1 września 2021 r.

do  31 stycznia  2022 r.

1.Wniosek o nadanie Medalu KEN wraz z informacją o

opinii Rady Pedagogicznej (poz.8)

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (druk do pobrania – wypełnia kandydat zgłoszony do medalu)

 

3 Nagroda Ministra Edukacji i Nauki Od  1 września 2021 r.

do 27 maja 2022 r.

1.Wniosek o przyznanie nagrody MEN

2.Opinia Rady Pedagogicznej (składana w przypadku złożenia wniosku dla nauczyciela przez dyrektora szkoły /placówki

3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (druk do pobrania – wypełnia kandydat zgłoszony do nagrody)

 

4 Nagroda Śląskiego Kuratora Od 1 września 2021 r.

do 24 czerwca 2022r.

1.Wniosek o przyznanie nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (druk do pobrania – wypełnia kandydat zgłoszony do nagrody)

 

 

*Wnioski (obustronne) należy składać w zależności od miejsca zatrudnienia

 

Miejsce składania:
1. Kuratorium Oświaty w Katowicach

40-024 Katowice, ul. Powstańców 41 a

2. Delegatura w Bielsku Białej

43-300 Bielsko Biała, ul. Piastowska 44

3. Delegatura w Bytomiu

41-902 Bytom, ul. Antoniego Józefczaka 39

4. Delegatura w Częstochowie

42-200 Częstochowa, ul. Sobieskiego 7

5. Delegatura w Gliwicach

44-102 Gliwice, ul. Warszawska 35

6. Delegatura w Rybniku

44-200 Rybnik, ul. 3-go Maja 27

7. Delegatura w Sosnowcu

41-200 Sosnowiec, ul. Krzywa 2

 

W uzasadnieniu nie należy stosować kursywy, podkreśleń i pogrubień.

Druki wniosków:

Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wniosek o nadanie medalu za długoletnią służbę

Wniosek o nadanie orderu – odznaczenia

Wniosek o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej

Wniosek o nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty

Wniosek o nagrodę Ministra Edukacji i Nauki

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie

Informacja o sposobie wypełniania wniosków:

o nagrodę Ministra Edukacji i Nauki i Śląskiego Kuratora Oświaty

o ordery i odznaczenia państwowe

Informacja o sposobie wypełniania wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej zawarta jest w Karcie Informacyjnej Nr 60