Kategoria: Pomoc materialna

10 października 2022

Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023 zostały przyznane.

Śląski Kurator Oświaty ma przyjemność poinformować, że wszyscy kandydaci z naszego województwa dla których złożono wnioski, tj. 655 uczniów, otrzymali stypendium Prezesa Rady Ministrów na  rok szkolny 2022/2023. Zgodnie z art. 90h ust. 1 ustawy o systemie oświaty stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. […]

5 października 2022

Wypłata I raty Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023

Informacja dotycząca wypłaty I raty Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023   W związku ze zbliżającym się terminem wypłaty I raty stypendium Prezesa Rady Ministrów (za okres: od września do grudnia 2022 roku) przyznanych na rok szkolny 2022/2023, Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że płatność nastąpi po uruchomieniu środków przez Ministra Finansów, na […]

8 września 2022

Program stypendialny „Akcelerator – Napędzamy Twoje Marzenia” Fundacji Inter Cars

Program stypendialny Akcelerator został stworzony przez Fundację firmy Inter Cars – importera i dystrybutora części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych. Program to stypendium dla ambitnych uczniów szkół ponadpodstawowych, w szczególności techników i szkół branżowych I i II stopnia o profilu związanym z motoryzacją i logistyką (profile: samochodowy, mechaniczny, elektroniczny, logistyczny). Stypendia zostaną przyznane 20 uczniom – […]