Kategoria: Pomoc materialna

14 marca 2023

Wypłata II raty Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023

Informacja dotycząca  wypłaty  II raty Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023. W związku ze zbliżającym się terminem wypłaty II raty (za okres od stycznia do czerwca 2023r.) stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznanych na rok szkolny 2022/2023 Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że płatność nastąpi po uruchomieniu środków przez Ministra Finansów na rachunki bankowe wskazane […]

24 lutego 2023

Program Stypendialny Horyzonty

Do 31 marca br. trwa  rekrutacja do kolejnej edycji programu stypendialnego Horyzonty Fundacji  EFC i jej partnera strategicznego, Fundacji Rodziny Staraków. Horyzonty to wsparcie dla uczniów z małych miejscowości oraz rodzin o skromnych dochodach, którzy chcą zdobywać wiedzę w najciekawszych liceach i technikach w dużych miastach.

13 lutego 2023

Uroczystość wręczenia stypendiów Ministra Edukacji i Nauki

7 lutego 2023 r. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wręczył  stypendia za wybitne osiągnięcia edukacyjne i sportowe w roku szkolnym 2021/2022 uczniom i absolwentom szkół. W 2022 r. do Ministerstwa Edukacji i Nauki wpłynęło 2715 wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego ds. oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2021/2022. Przyznano je 756 uczniom, którzy […]

9 grudnia 2022

Stypendia ministra właściwego do spraw oświaty za rok szkolny 2021/2022

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki za rok szkolny 2021/2022 Śląski Kurator Oświaty ma przyjemność poinformować, że 56 uczniów i absolwentów z naszego województwa uzyskało stypendium Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2021/2022. Zgodnie z art. 90 i ust. 1 ustawy o systemie oświaty stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może […]