Kategoria: Pomoc materialna

5 października 2023

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2022/2023

Śląski Kurator Oświaty ma przyjemność poinformować, że 31 uczniów i absolwentów naszego województwa otrzymało stypendium Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2022/2023. Zgodnie z art. 90 i ust. 1 ustawy o systemie oświaty stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może być przyznane uczniowi szkoły publicznej i niepublicznej dla młodzieży, publicznej i […]

5 października 2023

Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2023/2024 zostały przyznane.

Śląski Kurator Oświaty ma przyjemność poinformować, że 462 uczniów naszego województwa otrzymało stypendium Prezesa Rady Ministrów na  rok szkolny 2023/2024. Zgodnie z art. 90h ust. 1 ustawy o systemie oświaty stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Załączniki Zał_Wykaz szkół stypendium PRM 2023_2024 Data: […]