Kategoria: poradnik dla rodziców

28 maja 2024

„Edukacyjne narzędzia odporności psychicznej – wspieranie dobrostanu nauczycieli i uczniów”

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku zorganizował konferencję pt.: „Edukacyjne narzędzia odporności psychicznej – wspieranie dobrostanu nauczycieli i uczniów”. Prelekcje wygłosili psychologowie, pedagodzy i lekarze – specjaliści w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.  Autorką wystąpienia pt.: „Współpraca – słowo klucz w opiece nad dzieckiem i nastolatkiem” była krajowa konsultantka w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, dr Aleksandra Lewandowska. Wydarzenie zostało objęte patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty.

Zapraszamy do zapoznania się z notatkami wizualnymi z wystąpień prelegentów.

Załączniki

grafika 1
Data: 2024-05-28, rozmiar: 1 MB
grafika 2
Data: 2024-05-28, rozmiar: 2 MB
grafika 3
Data: 2024-05-28, rozmiar: 1 MB
grafika 4
Data: 2024-05-28, rozmiar: 2 MB
grafika 5
Data: 2024-05-28, rozmiar: 2 MB
grafika 6
Data: 2024-05-28, rozmiar: 2 MB
grafika 7
Data: 2024-05-28, rozmiar: 1 MB
grafika 8
Data: 2024-05-28, rozmiar: 2 MB
27 maja 2024

Program Szczepień Ochronnych – list do rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym, uczennic i uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych


Ministerstwo Zdrowia, działając wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej, na rzecz zwiększenia stanu zaszczepienia dzieci i młodzieży przeciw chorobom zakaźnym w ramach Programu Szczepień Ochronnych, przekazuje list do rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym, uczennic i uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Do pobranialist Minister Zdrowia do rodziców/opiekunów prawnych 

 

26 kwietnia 2024

Wykaz poradni psychologiczno-pedagogicznych, które wydają orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, wydają zespoły działające w poradniach wskazanych przez kuratora oświaty, za zgodą organów prowadzących te poradnie.

(więcej…)

Załączniki

PPP - śląskie
Data: 2024-04-26, rozmiar: 25 KB
26 maja 2022

Wsparcie psychologiczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli

W ramach „Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego” na Internetowej Platformie Specjalistyczno-Doradczej dostępnej pod adresem www.pwpp.uksw.edu.pl zarówno uczniowie, rodzice, jak i nauczyciele mogą korzystać z indywidualnych bezpłatnych konsultacji ze specjalistami w formie online.

Bezpłatne doradztwo psychologiczno-pedagogiczne obejmuje m.in.:

  • pomoc psychologiczną w sytuacji depresji, kryzysu, trudnych doświadczeń życiowych i wyzwań codzienności, zaburzeń osobowości, problemów z poczuciem własnej wartości, w napadach lęku i paniki, z doświadczeniem traumy
  • rozwiązywanie problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą (problemy z nauką, zachowaniami agresywnymi, stawianiem i utrzymywaniem granic, poprawa komunikacji dorosły-dziecko i dorosły-nastolatek itp.)
  • pracę z zespołem klasowym i rozwiązywanie konfliktów, budowanie relacji interpersonalnych
  • radzenie sobie z przewlekłym stresem oraz trudnymi emocjami;
  • pracę z uzależnieniami i współuzależnieniem, w tym uzależnienia behawioralne m.in. od komputera i telefonu
  • wsparcie edukacyjno-wychowawcze dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ich rodziców i nauczycieli;
  • wsparcie dydaktyczno-metodyczne dla nauczycieli przedmiotowych
  • pomoc psychologiczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych w języku ukraińskim.

Wsparcia udziela ponad 20 różnych specjalistów (psychologów, pedagogów i psychoterapeutów), którzy mają wieloletnie, bogate doświadczenie w pracy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej i psychoterapeutycznej. Wielokrotnie ściśle współpracują z sektorem edukacji, co pozwala na dogłębne poznanie trudności, potrzeb i oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli.

Zapisy na dyżury psychologów prowadzone są dla zarejestrowanych na Platformie użytkowników. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dobierany jest ekspert z danego obszaru  (można też samodzielnie wskazać preferowanego specjalistę) oraz ustalany termin spotkania w formie wideo-rozmowy.  W przypadku uczniów poniżej 18 roku życia niezbędne jest wyrażenie pisemnej zgody

przez rodzica lub opiekuna, a czasem jego obecność na pierwszym spotkaniu lub na jego części.

Celem doradztwa jest udzielenie niezbędnego i doraźnego wsparcia osobom w sytuacji trudnej, kryzysowej, zmagającym się ze skutkami pandemii COVID-19 oraz wojny w Ukrainie u siebie lub u swoich dzieci, uczniów czy wychowanków.

Oprócz poradnictwa, na platformie oferowane są szkolenia np.: rozpoznawanie wczesnych oznak problemów zdrowia psychicznego u uczniów/dzieci, obciążenia w pracy nauczyciela, jak pracować z uczniem przejawiającym trudne zachowania, stres traumatyczny spowodowany wojną, praca z lękiem u dzieci, jak być wspierającym rodzicem, budowanie odporności psychicznej, fitness mózgu i inne. Szkolenia cały czas są rozbudowywane o nowe, odpowiadające na aktualne potrzeby i wyzwania środowiska edukacyjnego.

Doradztwo, jak i szkolenia świadczone są bezpłatnie w ramach realizacji „Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli” finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

15 stycznia 2021

Szczepienia przeciw Covid-19 – ważne informacje

Od 15 stycznia br. można zgłosić chęć zaszczepienia się przeciw COVID-19 przez formularz online.


JAK SIĘ ZASZCZEPIĆ?

1. Zarejestruj się na bezpłatne szczepienie przez stronę gov.pl/szczepimysie, Internetowe Konto Pacjenta, dedykowaną infolinię: 989 lub u lekarza POZ.
2. Przejdź kwalifikację z lekarzem dla Twojego bezpieczeństwa zostaniesz zbadany przez lekarza.
3. Zaszczep się skorzystaj z bezpłatnego szczepienia i obserwuj stan swojego zdrowia.
4. Przyjmij drugą dawkę wszystkich informacji udzieli Ci Twój punkt szczepień.

JAK MOŻNA ZGŁOSIĆ CHĘĆ ZASZCZEPIENIA SIĘ?

1. Przez wypełnienie prostego formularza (imię i nazwisko, numer PESEL, adres mailowy, kod pocztowy i opcjonalnie numer telefonu) na stronie https://szczepimysie.pacjent.gov.pl/
2. Na adres mejlowy, podany w formularzu, otrzymasz wiadomość z prośbą o potwierdzenie zgłoszenia.
3. Wejdź na swoją pocztę i kliknij w link – Twój formularz zostanie zatwierdzony i zapisany w systemie.
4. Kiedy ruszy rejestracja na szczepienia dla Twojej grupy, dostaniesz wiadomość mejlową z informacją, że masz już wystawione e-skierowanie.
5. Wtedy będziesz mógł się zarejestrować na konkretny termin.