Kategoria: Egzamin ósmoklasisty

25 stycznia 2023

Komunikaty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie

Zgłoszenia do zespołów egzaminatorów sprawdzających prace – egzamin maturalny 2023. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie zaprasza egzaminatorów egzaminu maturalnego do wzięcia udziału w pracach zespołów sprawdzających prace zdających po egzaminie maturalnym w 2023 roku. Wstępny harmonogram pracy zespołu egzaminatorów zamieszczony jest w Serwisie dla egzaminatorów / Moodle. Termin zgłaszania się do ośrodka sprawdzania mija 31 stycznia 2023 roku. […]

22 kwietnia 2021

Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w latach 2021-2023

Egzaminy zewnętrzne w 2022 r. przeprowadzane na takich samych zasadach jak egzaminy w 2021 r. oraz rezygnacja z progu zdawalności na egzaminie maturalnym z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w 2023 – to najważniejsze rozwiązania ogłoszone 21 kwietnia przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.