Kategoria: Materiały

17 marca 2023

Poznaliśmy najlepszych „nauczycieli-zawodowców” w konkursie „Zawodowiec Roku 2022”

Poznaliśmy laureatów konkursu „Zawodowiec Roku 2022”. Do I edycji konkursu napłynęło 537 zgłoszeń w 62 dziedzinach. Komisja konkursowa oceniała je według 5 kryteriów. Ostatecznie wyróżnienia i tytuły laureatów przyznano 118 nominowanym w 52 dziedzinach. To nauczyciele ze szkół branżowych, techników, szkół policealnych, którzy wyróżniają się pasją, zaangażowaniem i profesjonalizmem, a także wspierają uczniów w rozwijaniu ich […]

7 marca 2023

Konferencja on-line „Uczenie się przez całe życie – od umiejętności do kwalifikacji. Trendy, badania, rozwiązania”

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na konferencję on-line „Uczenie się przez całe życie – od umiejętności do kwalifikacji. Trendy, badania, rozwiązania”, która odbędzie się 15 marca 2023 roku w godzinach 10:00 – 14:30.

23 lutego 2023

9 nowych zawodów w szkolnictwie branżowym – rozporządzenie opublikowane

9 nowych zawodów w szkolnictwie branżowym – rozporządzenie opublikowane Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że w Dzienniku Ustaw z 26 stycznia 2023 roku poz. 183 opublikowano Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Technik […]

30 listopada 2022

SkillsPoland 2022 1 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym POWER Foto 2 dla Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach

SkillsPoland 2022 1 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym POWER Foto 2 dla Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach Znani są laureaci SkillsPoland 2022 , największego konkursu branżowego w Polsce skierowanego do uczniów szkół branżowych i technicznych, studentów kierunków technicznych oraz do osób rozpoczynających swoją karierę zawodową. W dniach 23-25 listopada br. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AmberExpo w […]

14 października 2022

Branżowe Centra Umiejętności – projekt przygotowujący kadry dla polskiej gospodarki

Branżowe Centra Umiejętności to projekt mający na celu przygotowywanie kadr dla polskiej gospodarki.Będą one prowadziły działalność edukacyjno-szkoleniową, integrująco-wspierającą, innowacyjno-rozwojową oraz doradczo-promocyjną. BCU jako nowa instytucja będzie wspierała rozwój kształcenia zawodowego. Kształcenie branżowe i techniczne to szansa na przyszły rozwój zawodowy i zdobycie kompetencji cenionych na rynku pracy. Przedmiotem Konkursu jest utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 […]

5 października 2022

Wyjaśnienia Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczące konieczności zmian w statutach i zgłoszeniach do ewidencji przez niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe oraz niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

30 czerwca 2022

Informacja Ministerstwa Edukacji i Nauki dotycząca danych dostępowych niezbędnych do obsługi systemu elektronicznego Profil Kierowcy Zawodowego

Ministerstwo Edukacji i Nauki na prośbę Ministerstwa Infrastruktury informuje, że szkoły prowadzące kształcenie w zawodzie kierowca mechanik lub technik transportu drogowego, w celu uzyskania danych dostępowych do systemu elektronicznego Profil Kierowcy Zawodowego, powinny bezpośrednio wystąpić do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. Opracowano na podstawie informacji przekazanych przez Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji […]

24 czerwca 2022

Modelowe programy nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych

Modelowe programy nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych Szanowni Państwo, Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje, że Ośrodek Rozwoju Edukacji udostępnił przykładowe programy nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych, opracowane w ramach Działania 2.14 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju 2014-2020.

14 czerwca 2022

Wydawanie opinii kuratora oświaty o spełnianiu przez niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego oraz niepubliczne centra kształcenia zawodowego warunków określonych w art. 168 ust. 7a ustawy Prawo oświatowe, ubiegających się o wpisanie do ewidencji

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że zgodnie z art. 168 ust. 7a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) „Niepubliczna placówka albo centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4, mogą zostać wpisane do ewidencji, jeżeli osoba zgłaszająca tę placówkę albo centrum do ewidencji przedstawi […]