Kategoria: Zdalne nauczanie

8 stycznia 2021

Fundacja WSPAK zaprasza do nieodpłatnego korzystania z materiałów audio – prywatnych listów Henryka Sienkiewicza z czasów młodości

Materiały audio – prywatne listy Henryka Sienkiewicza z czasów młodości (z lat 1864-1878), przygotowane zostały  przez Fundację WSPAK w trakcie  projektu „Sienkiewicz na co dzień”. Projekt realizowano w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  „Kultura cyfrowa 2020”. Listy te stanowią znakomitą, acz nieszablonową lekcję historii. Ukazują codzienność pisarza, który, mimo sukcesów literackich
i rodzącej się sławy, podobnie jak wielu jemu współczesnych, borykał się ze sprawami zwyczajnymi, choć niekiedy bardzo trudnymi. Fundacja zaprasza nauczycieli
i młodzież do zapoznania się z listami, mogą one służyć jako atrakcyjne uzupełnienie oferty dydaktycznej oraz jako materiały wykorzystywane okolicznościowo

Zdigitalizowane listy dostępne są na Sound Cloud: Z Sienkiewiczem przy kawie, Fundacja WSPAK | Słuchanie bezpłatnie w SoundCloud

Fundacja dysponuje plikami audio oraz plikami tekstowymi. Szkoły zainteresowane otrzymaniem tych  plików proszone są o kontakt z Fundacją: Zakład Teorii Kultury IFIS PAN, Koordynator projektu „Sienkiewicz na co dzień” (tel. 501 193 364)

 

Fundacja WSPAK Wolna Sztuka Potrzebuje Ambitnej Kultury

ul. Hajoty 70/2

01-821 Warszawa

 

19 listopada 2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje: Rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli – rozporządzenie podpisane

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podpisał dziś rozporządzenie w sprawie rządowego wsparcia 500 zł dla nauczycieli prowadzących kształcenie odległość.

W rozporządzeniu, które dostępne jest na stronie www.gov.pl/edukacja/rzadowe-wsparcie-500-zl-dla-nauczycieli-na-zakup-sprzetu-do-nauki-zdalnej określiliśmy rodzaj sprzętu, materiałów i oprogramowania, którego zakup, w ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli, będzie podlegał  dofinansowaniu.

Wzór wniosku dla nauczycieli, którzy będą ubiegać się o dofinansowanie zostanie zamieszczony do końca tego tygodnia na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej i kuratoriów oświaty.

W załączeniu przekazuję komunikat prasowy.

 

Źródło:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji
18 listopada 2020 r.

17 listopada 2020

500 zł dla nauczyciela

500 zł dla nauczyciela – Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje, że wpłynęło ponad 1500 opinii od nauczycieli, dyrektorów szkół i samorządowców w ramach konsultacji dotyczących projektów rozporządzeń w sprawie rządowego wsparcia 500 zł dla nauczycieli na zakup sprzętu lub oprogramowania przydatnych w prowadzeniu nauki zdalnej. (więcej…)

28 sierpnia 2020

Dobre praktyki w zakresie zdalnej edukacji – poradnik Ministerstwa Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało poradnik „Dobre praktyki dotyczące funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19”. Opracowany na podstawie informacji zgromadzonych od kuratorów oświaty oraz dyrektorów szkół materiał stanowi wsparcie dla dyrektorów i nauczycieli w związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym. Poradnik zawiera wskazówki dotyczące organizacji pracy szkoły w systemie hybrydowym  i zdalnym.

 Poradnik MEN dla dyrektorów szkół i nauczycieli

 Poradnik „Dobre praktyki dotyczące funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19” to wsparcie dla dyrektorów szkół i nauczycieli w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym. Materiał zawiera zestaw dobrych praktyk i wskazówek w zakresie kształcenia na odległość.

Dyrektorzy i nauczyciele znajdą w materiale także zestaw dobrych praktyk dotyczących pracy szkolnej biblioteki, przygotowania zajęć wychowania fizycznego, organizacji praktycznej nauki zawodu.

Dobre praktyki w zakresie kształcenia na odległość

W poradniku można zapoznać się z praktycznymi wskazówkami, w jaki sposób organizować kształcenie na odległość oraz kształcenie w systemie mieszanym. Zestaw dobrych praktyk przygotowano także dla wychowawców i nauczycieli przedmiotowych.

Osobne miejsce w materiale zajmują wskazówki i porady, które dotyczą kształcenia na odległość uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym i współpracy z rodzicami takich uczniów, a także organizacji zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych. Zestaw dobrych praktyk znajdą w materiale także specjaliści zajmujący się pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem MEN.

Dobre praktyki edukacji zdalnej (pdf)

Dobre praktyki edukacji zdalnej (.doc)

24 kwietnia 2020

Platforma edukacyjna on-line AKADEMIA STOP UDAROM

Akademia Stop Udarom w ramach Ogólnopolskiego Programu na rzecz Profilaktyki Udarowej pt. „I Ty możesz zostać superbohaterem! uruchamia platformę edukacyjną on-line AKADEMIA STOP UDAROM – www.stopudarom.pl/akademia

Oficjalna inauguracja platformy odbywa się  w formie on-line, za pośrednictwem materiału wideo z udziałem ekspertów – https://youtu.be/wCJgB2VT5HA

 

AKADEMIA STOP UDAROM to platforma, dzięki której nauczyciele w całej Polsce mogą przekazać uczniom wiedzę na temat udaru mózgu. Akademia on-line skierowana jest do nauczycieli, uczniów i rodziców. Jej funkcjonowanie jest szczególnie istotne w dobie pandemii, kiedy wielu ekspertów zwraca uwagę, by nie zapominać o chorobach zagrażających życiu, takich jak udar mózgu i zapobiegać ich dramatycznym konsekwencjom.

Załączniki

AKADEMIA STOP UDAROM
Data: 2020-04-24, rozmiar: 164 KB
21 kwietnia 2020

Kształcenie na odległość – działania Ministerstwa Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej na bieżąco monitoruje i analizuje sytuację związaną z ogłoszeniem na terenie Polski stanu epidemii i wprowadzeniem w systemie oświaty rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (więcej…)

20 kwietnia 2020

Wsparcie w zdalnej nauce – działania rządu w organizowaniu kształcenia na odległość

Darmowa platforma internetowa do zdalnej nauki epodreczniki.pl, dodatkowe pieniądze na zakup komputerów i oprogramowania, ulgi w podatku vat dla kupujących sprzęt dla szkół, bezpłatne usługi internetowe od operatorów sieci komórkowych, szkolenia on-line dla nauczycieli – to niektóre z działań rządu wspierające uczniów, rodziców, nauczycieli oraz dyrektorów w okresie ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.


Dokument do pobrania

 

 

 

14 kwietnia 2020

Platforma wspomagająca naukę informatyki – ExeBOOK

Polskie Biuro ECDL przy Polskim Towarzystwie Informatycznym udostępnia bezpłatną

platformę wspomagająca naukę informatyki z ExeBOOK’iem. Online’owa  platforma zawiera zbiory zadań, testów i ćwiczeń z informatyki przeznaczona dla nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół.

Więcej informacji:

http://exebook.pl/

14 kwietnia 2020

Harmonogram egzaminów i rekrutacji – nowe rozwiązania

W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych, a także przesunięciu terminu egzaminów – zmienione zostały przepisy dotyczące m.in. harmonogramu egzaminów, rekrutacji, zadań dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz zespołów egzaminacyjnych. 10 kwietnia Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie w tej sprawie.

(więcej…)

6 kwietnia 2020

Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach od 9 do 14 kwietnia 2020 r.

Od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość, ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.

Natomiast przedszkola, jako placówki nieferyjne, do 10 kwietnia br. prowadzą swoją działalność z dziećmi zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty. Informacja na ten temat została opublikowana na stronie MEN www.gov.pl.

(więcej…)