Kategoria: Prognoza zapotrzebowania – zawody szkolnictwa branżowego

7 kwietnia 2021

Wykaz zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

W dniu 17 marca 2021 roku Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę nr 654/219/VI/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Uchwała ta została opublikowana w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 30 […]

5 lutego 2021

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego

Automatyk, dekarz, monter nawierzchni kolejowej, technik budowy dróg, technik programista, technik robotyk, technik spawalnictwa – to wybrane zawody szkolnictwa branżowego, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy. Już po raz trzeci Minister Edukacji i Nauki ogłosił w formie obwieszczenia prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i […]