Kategoria: Sprawy nauczycieli

29 listopada 2021

Propozycja wsparcia dla nauczycieli, psychologów, pedagogów i rodziców w realizacji działań profilaktycznych i wychowawczych

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej zaprasza do zapoznania się z programami opartymi na modelu profilaktyki zintegrowanej, które mogą być propozycją wsparcia dla nauczycieli, psychologów, pedagogów i rodziców w diagnozie sytuacji wychowawczo-profilaktycznej w szkole oraz realizacji działań profilaktycznych i wychowawczych.

26 listopada 2021

Spotkanie online z polskimi koordynatorami Międzynarodowej Unii Astronomicznej

Polscy koordynatorzy Międzynarodowej Unii Astronomicznej IAU zapraszają przedstawicieli organizacji astronomicznych, a także nauczycieli zainteresowanych astronomią w edukacji, na spotkanie online w czwartek 9 grudnia 2021 r. o godz. 17.00-19.00. Spotkanie odbędzie przy pomocy platformy Zoom. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt pod adresem iau@pta.edu.pl

18 listopada 2021

NIEBIESKA KARTA – podstawowe informacje

Procedurę „Niebieskie Karty” oraz wzory formularzy „Niebieska Karta” określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” i wzorów formularzy „Niebieska Karty” (Dz.U. z 2011 r. nr 209, poz. 1245), wydane na podstawie art. 9d ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. […]

16 listopada 2021

KONKURS „Bezpieczny Internet oknem na świat” organizowany przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach – zgłoszenia do 15 grudnia a wyniki do 30 grudnia 2021 r. [Zmiana terminu]

Śląski Urząd Wojewódzki zaprasza uczniów szkół podstawowych (kl. VI-VIII) i ponadpodstawowych do udziału w Konkursie plastycznym „Bezpieczny Internet oknem na świat”. Konkurs poświęcony jest problematyce bezpieczeństwa w sieci, umiejętnego korzystania z treści zamieszczonych w internecie, a także zwracania uwagi na ich charakter.

5 listopada 2021

Otwarty konkurs grantowy dla publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych

Ośrodek Rozwoju Edukacji uruchomił nabór wniosków w otwartym konkursie grantowym, skierowanym do nauczycieli publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych (https://www.ore.edu.pl/category/projekty-po-wer/wsparcie-nauczycieli-kno/ ).