Kategoria: Sprawy nauczycieli

16 września 2021

Szkolenie ORE – Francuski, język frankofoński, jak go uczyć czyli Le français, une langue francophone à enseigner

Szkolenie organizuje Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych przy współpracy z Przedstawicielstwem Generalnym Walonii-Brukseli. Adresatami szkolenia są czynni zawodowo i pracujący w systemie edukacji nauczyciele języka francuskiego, doradcy metodyczni i nauczyciele konsultanci zainteresowani poszerzeniem wiedzy oraz wzbogaceniem umiejętności w dziedzinie nauczania języka francuskiego z kręgu kulturowego krajów frankofońskich innych niż Francja (wymagana znajomość języka francuskiego na poziomie […]

16 września 2021

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w obchodach Dnia Krajobrazu

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOS) po raz szósty inicjuje obchody Dnia Krajobrazu – święto obchodzone jest 20 października – dla upamiętnienia podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Hasto tegorocznych obchodów brzmi: „Otwarte krajobrazy”. Mając na uwadze, iż Konwencja traktuje krajobraz jako ważny element życia ludzi, w ramach tegorocznego święta, Organizatorzy w sposób szczególny zamierzają zainspirować społeczeństwo do […]

16 września 2021

Zaproszenie do udziału w konsultacjach strategii dla młodych w woj. śląskim

23 września odbędzie się kolejna z wojewódzkich konferencji konsultacyjnych, na której wszyscy młodzi ludzie z województwa śląskiego otrzymają możliwość zgłaszania pomysłów do „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”, wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej. Zapisy przyjmowane będą do 22 września (środa) do godziny 12:00.

15 września 2021

„Lekcja dla Rodaka” – poznajmy historię Polaków w Kazachstanie, na Syberii i Kresach Wschodnich.

Fundacja dla Rodaka w Olsztynie  zaprasza do  udziału w Akcji „Lekcja dla Rodaka”.  Szczegółowe informacje o Akcji oraz materiały przydatne do przeprowadzenia lekcji znajdują się na stronie www.fundacjadlarodaka.pl w zakładce Wydarzenia/Lekcja dla Rodaka.

15 września 2021

Organizacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza do udziału w międzynarodowej wymianie młodzieży.

W roku szkolnym 2021/2022 jednym z priorytetów szkół i placówek jest wsparcie uczniów w odbudowie relacji rówieśniczych oraz więzi z nauczycielami. Pomocnym narzędziem w tym zakresie może być międzynarodowa wymiana młodzieży.

7 września 2021

II Forum Metodyczne – Lekcja Fińska pt. „Doświadczenia edukacji zdalnej z okresu pandemii w kształceniu młodzieży szkół średnich”

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej  zaprasza  do bezpłatnego, certyfikowanego udziału w II Forum Metodycznym pt. „Forum Metodyczne dla Szkół Średnich – Lekcja Fińska”, które odbędzie się w formie zdalnej w dniach 13-14 września 2021 roku. Podczas Forum zaproszeni Goście z Finlandii podzielą się  swoim doświadczeniem z pracy, bowiem fiński system kształcenia od lat uznawany jest […]

3 września 2021

Wznowienie akcji edukacyjnej – „Hazard? Nie daj się wciągnąć!”

Krajowa Administracja Skarbowa po raz kolejny rozpocznie akcję informacyjno-edukacyjną „Hazard? Nie daj się wciągnąć” w obszarze nielegalnego urządzania i prowadzenia gier hazardowych. Projekt jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, nauczycieli i pedagogów szkolnych, rodziców uczniów oraz potencjalnych graczy.