Kategoria: Sprawy nauczycieli

4 grudnia 2023

Wyniki konkursu „Sprawiedliwi z Markowej” na scenariusz lekcji – poziom wojewódzki.

Organizatorem konkursu „Sprawiedliwi z Markowej” jest Minister Edukacji i Nauki oraz Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Konkurs skierowany jest do nauczycieli historii i innych przedmiotów pracujących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu scenariusza 45-minutowej lekcji poświęconej rodzinie Ulmów i stosunkom polsko-żydowskim w czasie II wojny światowej.

1 grudnia 2023

Komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki ostrzegający przed kursami oferowanymi na portalach komercyjnych firm szkoleniowych „podszywających się” pod system oświaty

Uwaga na kursy oferowane przez komercyjne firmy szkoleniowe! Do Ministerstwa Edukacji i Nauki docierają sygnały o kursach oferowanych na portalach internetowych, których organizatorzy zapewniają o otrzymaniu „zaświadczenia na druku MEN/MEiN” potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Organizatorzy wskazują ponadto, że zaświadczenie to jest honorowane przez pracodawców w kraju i za granicą. Informacje te są nieprawdziwe i nie znajdują […]

29 listopada 2023

Zaproszenie na szkolenie – Rynek pracy dostępny dla wszystkich

Szkolenie Rynek pracy dostępny dla wszystkich realizowane jest w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” (działanie 5.4. Tranzycja na rynek pracy, w latach 2023–2026). Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych i specjalistów z zakresu doradztwa zawodowego. Forma szkolenia: on-line Wymagania: komputer z działającą kamerą i mikrofonem zgoda na nagranie wizerunku – w celu dokumentacji szkolenia […]

27 listopada 2023

Ostatnie dni rekrutacji do projektu BohaterON w Twojej Szkole!

BohaterON w Twojej Szkole jest częścią VIII edycji ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię! pielęgnującej pamięć narodową, przekazującej wiedzę historyczną w atrakcyjnej formie. Zorganizuj lekcję o Powstaniu Warszawskim Jak co roku w akcji BohaterON w Twojej Szkole mogą wziąć udział przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, drużyny harcerskie, hufce pracy oraz inne placówki edukacyjne pracujące z […]

16 listopada 2023

Profilaktyka cukrzycy typu 2. Akcja NFZ – Środa z Profilaktyką.

Profilaktyka cukrzycy typu 2 jest tematem jednej ze „Śród z Profilaktyką” – akcji edukacyjnej Narodowego Funduszu Zdrowia. Cukrzyca stanowi coraz większy problem zdrowotny i społeczny. W Polsce choruje na nią ok. 3 mln osób, a przewiduje się, że do 2030 roku co dziesiąty Polak będzie zmagał się z tą chorobą.

14 listopada 2023

Projekt „Loguj się z głową” – dystrybucja broszur programu edukacyjno-profilaktycznego

Fundacja Poza Schematami zaprasza do realizacji programu profilaktyki „Loguj się z głową” przygotowanego z inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia. Program jest odpowiedzią na zagrożenia wynikające z powszechnego korzystania z internetu przez dzieci i młodzież. Program może być realizowany przez nauczycieli bez konieczności wcześniejszego szkolenia. Opis programu z broszurami znajduje się na stronie […]

31 października 2023

TALIS 2024 – Międzynarodowe Badania Nauczania i Uczenia się

Instytut Badań Edukacyjnych prowadzi w Polsce czwartą edycję Międzynarodowego Badania Nauczania i Uczenia się (Teaching and Learning International Survey) – TALIS 2024. Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Inicjatorem i organizatorem TALIS jest Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

26 października 2023

Informacja dla osób podejmujących studia podyplomowe, w tym przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela

Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawia najważniejsze informacje dotyczące organizacji studiów podyplomowych. W sposób szczególny przybliża i objaśnia przepisy w zakresie studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.

23 października 2023

Poradnik pacjenta – materiał informacyjny Narodowego Funduszu Zdrowia.

Narodowy Fundusz Zdrowia zachęca wszystkich do zapoznania się z Poradnikiem pacjenta. Poradnik pacjenta – to kompleksowy materiał informacyjny Narodowego Funduszu Zdrowia o systemie ochrony zdrowia i profilaktyce. Wszystkie poradniki dostępne są na stronie https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/poradnik-pacjenta/