Kategoria: Poznaj nasze zawody – branżowa szkoła I stopnia

13 kwietnia 2023

Poznaj nasze zawody w Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim

MECHANIK OPERATOR MASZYN I POJAZDÓW ROLNICZYCH Młodzież kształcąca się w tym zawodzie zajmuje się zadaniami związanymi z eksploatacją i naprawą pojazdów, środków transportowych, maszyn i urządzeń rolniczych. W przypadku zakładu naprawczego zadania zawodowe dotyczą także demontażu i montażu pojazdów i maszyn oraz urządzeń, ich rozruchu, regulacji oraz zabezpieczenia antykorozyjne. Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych jest przygotowany do […]

3 kwietnia 2023

Poznaj nasze zawody w Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Piekarach Śląskich

Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Piekarach Śląskich Bytomska 81A, Piekary Śląskie, 41-943 : 723972418, e-mail sekretariat@zstz.piekary.pl zstz.piekary.pl   Źródło: wg informacji nadesłanej przez Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Piekarach Śląskich  

29 marca 2023

Poznaj nasze zawody w Branżowej Szkole I stopnia nr 3 w Radlinie

Opis zawodu: mechanik-monter maszyn i urządzeń Dominującym układem czynności w tym zawodzie są prace montażowe i remontowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem, konserwacją, naprawą i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych. Podstawowym zadaniem mechanika maszyn i urządzeń jest zapewnienie utrzymania w pełnej sprawności eksploatacyjnej parku maszynowego w zakładzie. W przypadku wystąpienia awarii maszyny lub urządzenia […]

9 marca 2023

Poznaj nasze zawody w Branżowej Szkole I stopnia nr 3 w Zespole Szkół Handlowych w Katowicach

Poznaj nasze zawody w Branżowej Szkole I stopnia nr 3 w Zespole Szkół Handlowych w Katowicach SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY ZAWODU 522301 KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE: HAN.01. Prowadzenie sprzedaży Sprzedawca to osoba, której praca polega na profesjonalnej obsłudze klienta zgodnie ze standardami danej firmy. Wykonuje czynności zawodowe w punktach sprzedaży detalicznej (sklepach, hipermarketach), drobnodetalicznej (w kioskach i na […]

21 lutego 2023

Poznaj nasze zawody w Branżowej Szkole I Stopnia nr 1 w Bielskiej Szkole Przemysłowej w Bielsku-Białej

Krawiec Branżowa Szkoła I stopnia kreuje modę i kształci przyszłych krawców. Na młodzież czekają nowocześnie wyposażone sale warsztatowe  –  profesjonalny park maszynowy – umożliwiający tworzenie wysokiej jakości wyrobów odzieżowych. Zajęcia praktyczne prowadzone są w małych grupach, co pozwala na realizowanie własnych projektów odzieży. Nauka trwa 3 lata. Podczas zajęć zawodowych uczeń przygotowuje się do wykonywania […]

9 lutego 2023

Poznaj nasze zawody w Branżowej Szkole I stopnia nr 2 w Zespole Szkół nr 2 w Rudzie Śląskiej

Zawód Kucharz Nauka w Branżowej Szkole I stopnia trwa 3 lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Praktykę zawodową dla uczniów zapewnia szkoła. Podczas nauki zawodu uczeń zajmuje się sporządzaniem potraw, ciast i napojów zgodnie z ustalonymi normami i recepturami oraz opracowywaniem własnych przepisów. Profesjonalny kucharz to znakomity rzemieślnik, a nawet artysta, który dysponuje wiedzą […]

6 lutego 2023

Poznaj nasze zawody w Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku

Poznaj nasze zawody w Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku Drukarz offsetowy OPIS ZAWODU Drukarz offsetowy to specjalista branży poligraficznej, który wykonuje offsetowe formy drukowe, przygotowuje do drukowania maszyny offsetowe, prowadzi procesy drukowania offsetowego, kontroluje jakość wykonanych odbitek oraz przeprowadza konserwację offsetowych maszyn drukujących. Drukarz offsetowy powinien cechować się również […]

13 stycznia 2023

Poznaj nasze zawody w Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Zawód: ogrodnik z poszerzeniem umiejętności w zakresie: -uprawy roślin zielarskich i przyprawowych, -obsługi maszyn i urządzeń ogrodniczych z kwalifikacją: Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych Kształcenie zawodowe uczeń będzie realizował w bazie dydaktycznej szkoły, którą stanowią szklarnie, sad szkolny i grunty orne. 3-letni tok nauki kończy się egzaminem z nauki zawodu przeprowadzanym przez OKE w Ośrodku […]