Kategoria: Kształcenie uczniów cudzoziemskich

23 listopada 2023

Raport UNICEF, Plan International i Save the Children „Bez wątpienia jest tu fajnie; ale prawdziwy dom, to własny dom…” – „Badanie subiektywnego dobrostanu dzieci i młodzieży mieszkającej w Polsce w obliczu wojny w Ukrainie”.

Trzy międzynarodowe organizacje działające na rzecz ochrony dzieci w Polsce: Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF), Plan International i Save the Children opublikowały raport z badania subiektywnego dobrostanu dzieci i młodzieży mieszkającej w Polsce w obliczu wojny w Ukrainie.

1 września 2023

Materiały do pracy z uczniami z doświadczeniem migracji

Materiały opracowane przez Fundację im. Mikołaja Reja w ramach projektu: „W polskiej szkole”. Wspieranie uczniów cudzoziemskich oraz szkół prowadzących oddziały przygotowawcze (materiały i szkolenia). Projekt opracowany został w ramach zadania konkursowego „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym”.

1 września 2023

Kurs online dla asystentek i asystentów międzykulturowych

Polskie Forum Migracyjne udostępnia możliwość realizacji kursu online dla asystentek i asystentów międzykulturowych. Asystentki/ci to osoby, których zadaniem jest wspieranie dzieci cudzoziemskich uczęszczających do szkół w Polsce oraz społeczności szkolnych (w tym kadry pedagogicznej oraz rodziców i opiekunów prawnych dzieci). Osoba pełniąca taką funkcję może być zatrudniona jako pomoc nauczyciela ze środków przekazanych przez organ […]

10 sierpnia 2023

Poradnik „Od wielokulturowej do międzykulturowej klasy”

Poradnik  „Od wielokulturowej do międzykulturowej klasy” został stworzony w ramach pilotażu programu „Razem dla lepszej przyszłości” przez Centrum Nauki Kopernik, Fundację Deloitte i Fundację Szkoła z Klasą. Publikacja ułatwia integrację polskich i ukraińskich dzieci, stanowi kompendium wiedzy, w którym znajdują się koncepcje naukowe, objaśnienia zjawisk, a także przykłady sytuacji ze szkolnego życia wraz z analizami ekspertów i jest adresowana do nauczycieli, edukatorów.   Szczegółowe informacje i poradnik „Od wielokulturowej do […]

2 sierpnia 2023

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy

Załączniki Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 lipca 2023 r…. Data: 2023-08-02, rozmiar: 12 KB