Kategoria: Doradztwo metodyczne

10 kwietnia 2024

Szczegółowy zakres zadań nauczyciela-doradcy metodycznego

Szczegółowy zakres zadań nauczyciela-doradcy metodycznego: I. Wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w: rozwijaniu umiejętności metodycznych; planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów; opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania; podejmowaniu działań innowacyjnych. II. Realizowanie zadań przez: udzielanie indywidualnych konsultacji; prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych; organizowanie innych form doskonalenia wspomagających […]

29 maja 2023

Nabór na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego

Szanowni Państwo Nauczyciele, zachęcamy Państwa do składania wniosków o powierzenie zadań doradcy metodycznego dla nauczycieli. Szczegółowe informacje, wzór wniosku i wymagania znajdują się w karcie informacyjnej nr 17 dostępnej na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach (link: karta informacyjna nr 17)  w zakładce załatwianie spraw/karty informacyjne.

9 października 2023

Wykaz publicznych placówek doskonalenia na terenie województwa śląskiego, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego, ze wskazaniem specjalności nauczycieli-doradców metodycznych – aktualizacja; kwiecień 2024 rok