Kategoria: Egzamin maturalny

23 kwietnia 2024

Informacja o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w maju 2024 r. (w terminie głównym)

Na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie  (https://oke.jaworzno.pl/www3/) dostępne są na bieżąco aktualizowane informacje i materiały dotyczące egzaminu maturalnego. Informacje dotyczące egzaminu maturalnego w 2024 dostępne są na stronie https://oke.jaworzno.pl/www3/aktualnosci/.

16 stycznia 2023

Kolejne materiały informacyjno-szkoleniowe dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego od roku 2023

Kolejne materiały informacyjno-szkoleniowe dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego od roku 2023 Informujemy, że na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opublikowane zostały kolejne materiały informacyjno-szkoleniowe dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego od roku 2023: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/materialy-informacyjno-szkoleniowe/ . Materiał (16.) jest przeznaczony dla wszystkich zdających i dotyczy wybranych błędów logiczno-językowych. Materiał jest dość wymagający, ale naprawdę jest niezmiernie […]

12 stycznia 2023

Materiały informacyjno-szkoleniowe dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego od roku 2023

Informujemy, że na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zostały opublikowane kolejne materiały informacyjno-szkoleniowe dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego od roku 2023: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/materialy-informacyjno-szkoleniowe/

22 kwietnia 2021

Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w latach 2021-2023

Egzaminy zewnętrzne w 2022 r. przeprowadzane na takich samych zasadach jak egzaminy w 2021 r. oraz rezygnacja z progu zdawalności na egzaminie maturalnym z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w 2023 – to najważniejsze rozwiązania ogłoszone 21 kwietnia przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.