Kategoria: Aktualności

1 grudnia 2023

Komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki ostrzegający przed kursami oferowanymi na portalach komercyjnych firm szkoleniowych „podszywających się” pod system oświaty

Uwaga na kursy oferowane przez komercyjne firmy szkoleniowe! Do Ministerstwa Edukacji i Nauki docierają sygnały o kursach oferowanych na portalach internetowych, których organizatorzy zapewniają o otrzymaniu „zaświadczenia na druku MEN/MEiN” potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Organizatorzy wskazują ponadto, że zaświadczenie to jest honorowane przez pracodawców w kraju i za granicą. Informacje te są nieprawdziwe i nie znajdują […]

29 listopada 2023

Zaproszenie na szkolenie – Rynek pracy dostępny dla wszystkich

Szkolenie Rynek pracy dostępny dla wszystkich realizowane jest w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” (działanie 5.4. Tranzycja na rynek pracy, w latach 2023–2026). Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych i specjalistów z zakresu doradztwa zawodowego. Forma szkolenia: on-line Wymagania: komputer z działającą kamerą i mikrofonem zgoda na nagranie wizerunku – w celu dokumentacji szkolenia […]

29 listopada 2023

Sprawozdanie oraz Tabele monitoringowe za 2023 rok z realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki zostały zamieszczone nowe formularze sprawozdań oraz tabele monitoringowe z realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” – Priorytet 3. Termin składania do dnia 15 stycznia 2024 r.

27 listopada 2023

Szkolenie ORE – Uczeń z doświadczeniem migracji w szkole – szkolenie centralne

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli konsultantów, specjalistów, doradców metodycznych (historii, biologii, matematyki, fizyki, chemii, geografii, języka polskiego, nauczania wczesnoszkolnego)oraz przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli do współpracy w ramach projektu „Uczniowie z doświadczeniem migracji w polskiej szkole”.  

24 listopada 2023

Ruszył nabór wniosków do projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS – I edycja”.

13 listopada 2023 roku rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach nowego projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS – I edycja”, realizowanego przez Województwo Śląskie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027. Nabór wniosków o przyznanie stypendium prowadzony będzie do dnia 13 grudnia 2023 roku.