Kategoria: Poznaj nasze zawody – branżowa szkoła II stopnia

9 marca 2023

Poznaj nasze zawody w Branżowej Szkole II stopnia nr 3 w Zespole Szkół Handlowych w Katowicach

Branżowa Szkoła II stopnia nr 3 w Zespole Szkół Handlowych w Katowicach zaprasza Absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie SPRZEDAWCA do kontynuowania nauki na kierunkach: TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL CYFROWY ZAWODU 522305 KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE: HAN.01. Prowadzenie sprzedaży HAN.02. Prowadzenie działań handlowych Technik handlowiec to osoba, która potrafi wykonywać zadania zawodowe z zakresu prowadzenia sprzedaży […]

7 lutego 2023

Poznaj nasze zawody w Branżowej Szkole II stopnia w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku

Technik procesów drukowania OPIS ZAWODU: Technik procesów drukowania obsługuje maszyny i urządzenia drukarskie używane w procesie drukowania. Wykonuje czynności przygotowawcze do drukowania, sprawuje nadzór nad drukowaniem nakładu. Do jego zadań należy obsługa maszyn drukujących różnych typów i technologii druku. Przeprowadza również analizę i kontrolę procesu technologicznego i gotowej produkcji poligraficznej. Ważne jest, aby pracownik pracujący w zawodzie technik […]