27 listopada 2023

Platforma wymiany informacji z dyrektorami szkół – SOK


Platforma wymiany informacji z dyrektorami szkół – SOK
https://e.kuratorium.katowice.pl/login

Szanowni Państwo,
w związku z pracami technicznymi na Platformie wymiany informacji z dyrektorami szkół – SOK, prosimy o korzystanie z przeglądarek: Mozilla FirefoxChrome, Edge. 

W przypadku problemów prosimy o kierowanie pytań wraz z załączonymi zrzutami ekranu drogą elektroniczną na adres: informatyk@kuratorium.katowice.pl

W celu uzyskania danych do logowania dla nowej szkoły/placówki lub odzyskania utraconych danych do logowania prosimy o kierowanie zgłoszeń drogą elektroniczną  na adres: statystyka@kuratorium.katowice.pl

Zgłoszenie (wysłane przez dyrektora szkoły/placówki) powinno zawierać:

  • krótki opis zgłoszenia: dodanie nowej szkoły/placówki, zmiana danych do logowania w związku z powołaniem nowego dyrektora, włączenie/wyłączenie szkoły/placówki z zespołu, utrata danych do logowania;
  • dane szkoły/placówki: RSPO i nazwa szkoły/placówki;
  • dane kontaktowe: imię i nazwisko dyrektora, nr telefonu kontaktowego.