Kategoria: Turnusy dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych

23 lutego 2024

Wykaz placówek i szkół w województwie śląskim prowadzących turnusy dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych w roku szkolnym 2023/2024 – aktualizacja 2024-02-22

Kuratorium Oświaty w Katowicach podaje do wiadomości zaktualizowany 22.02.2024 r. „Wykaz centrów kształcenia zawodowego i szkół w województwie śląskim prowadzących turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w roku szkolnym 2023/2024” – w załączniku nr 6 Załączniki Wykaz turnusów dla młodocianych 2023_2024 zał.6 2024-02-22 Data: 2024-02-23, rozmiar: 35 KB

21 grudnia 2023

Wykaz placówek i szkół w województwie śląskim prowadzących turnusy dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych w roku szkolnym 2023/2024 – aktualizacja 2023-12-20

Kuratorium Oświaty w Katowicach podaje do wiadomości zaktualizowany 20.12.2023 r. „Wykaz centrów kształcenia zawodowego i szkół w województwie śląskim prowadzących turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w roku szkolnym 2023/2024” – w załączniku nr 5. Załącznik: Wykaz turnusów dla młodocianych 2023_2024 zał.5 2023-12-20.xlsx  

26 września 2023

Wykaz placówek i szkół prowadzących turnusy dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych w roku szkolnym 2023/2024 – aktualizacja 2023-10-27

Kuratorium Oświaty w Katowicach podaje do wiadomości zaktualizowany 27.10.2023 r. „Wykaz centrów kształcenia zawodowego i szkół prowadzących turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w roku szkolnym 2023/2024” – w załączniku Załączniki Wykaz turnusów dla młodocianych 2023_2024 zał.4 2023-10-27 Data: 2023-10-27, rozmiar: 34 KB