Kategoria: Turnusy dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych

28 kwietnia 2022

Wykaz szkół i placówek prowadzących turnusy dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych w roku szkolnym 2021/2022 – aktualizacja 2022-04-28

Kuratorium Oświaty w Katowicach podaje do wiadomości zaktualizowany 28.04.2022 r. „Wykaz szkół i centrów kształcenia zawodowego prowadzących turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w roku szkolnym 2021/2022” – w załączniku  Załączniki Wykaz turnusów dla młodocianych 2021_2022 zał.7 2022-04-28 Data: 2022-04-28, rozmiar: 28 KB