Kategoria: Konferencje i warsztaty – Polska to jest wielka rzecz! (S. Wyspiański)

25 czerwca 2018

Polska to jest wielka rzecz! – uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursów

19 czerwca 2018 r. w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach miała miejsce uroczystość, podczas której Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer wręczyła nagrody laureatom konkursów zorganizowanych w pierwszym półroczu obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W rozstrzygniętych konkursach: recytatorsko-wokalnym Odzyskanie przez Polskę niepodległości w wierszu, pieśni i piosence, fotograficzno-filmowym Tak budziła się Polska w […]

1 czerwca 2018

Warsztaty O historii nie tylko na lekcjach historii

Kuratorium Oświaty w Katowicach zorganizowało cykl warsztatów pod wspólnym tytułem O historii nie tylko na lekcjach historii. Do udziału w zajęciach zostali zaproszeni nauczyciele wszystkich przedmiotów i wszystkich typów szkół. Program warsztatów obejmował tematy związane z nauczaniem historii na lekcjach języka polskiego, geografii, podczas zajęć bibliotecznych, różnych kół zainteresowań, a także w czasie wycieczek szkolnych. […]

7 maja 2018

Konferencja „Polska to jest wielka rzecz!” w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Częstochowie

24 kwietnia 2018r. w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyła się konferencja inaugurująca obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości zorganizowana przez Delegaturę Kuratorium Oświaty w Częstochowie . Wzięli w niej udział dyrektorzy szkół i placówek, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorzy: Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” i Samorządowego Ośrodka Doskonalenia oraz przedstawiciele mediów.

4 kwietnia 2018

O symbolach narodowych i ceremoniale szkolnym na konferencjach w Siemianowicach Śląskich i Katowicach

26 i 28 marca 2018 r. w Siemianowicach Śląskich i Katowicach obyły się kolejne konferencje w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W konferencjach zorganizowanych przez Delegaturę w Bytomiu i Wydział Nadzoru Edukacji wzięło udział kilkuset dyrektorów i nauczycieli. Uczestnicy wysłuchali wykładu Romualda Kubiciela – historyka i heraldyka, dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w […]

19 marca 2018

Symbole narodowe i ceremoniał szkolny. Konferencje dla dyrektorów szkół i nauczycieli

W marcu w Delegaturach Kuratorium odbywają się konferencje na temat symboli narodowych i ceremoniału szkolnego. W ubiegłym tygodniu w Bielsku –Białej, Gliwicach, Jaworznie kilkuset dyrektorów, nauczycieli z zainteresowaniem wysłuchało prelekcji o historii symboli narodowych, zasadach ich eksponowania i stosowania w praktyce szkolnej. Symbole Rzeczypospolitej Polskiej pozostają pod szczególną ochroną prawa, przewidzianą w odrębnych przepisach, a otaczanie tych symboli czcią i szacunkiem jest  obowiązkiem każdego […]

28 lutego 2018

Stała się Niepodległa – Inauguracja obchodów 100 – lecia odzyskania niepodległości

„Obchody setnej rocznicy to najlepszy czas, aby przywołać radość, euforię i nadzieję towarzyszącą Polakom w listopadzie 1918 roku” powiedziała Urszula Bauer Śląski Kurator Oświaty, otwierając uroczystość inaugurującą obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości organizowane przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.