Kategoria: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

13 stycznia 2022

Konsultacje tematyczne „Zachować pamięć” oraz „Eksperyment Wymiana” w PNWM

Konsultacje tematyczne „Zachować pamięć” oraz „Eksperyment Wymiana” w PNWM   Podczas spotkania informacyjnego zostaną przedstawione krótko dwa programy wspierania Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży: „Zachować pamięć” oraz „Eksperyment Wymiana”. Główna część poświęcona zostanie procedurom ubiegania się o dotację oraz zasadom dofinansowania projektów realizowanych w ramach programów PNWM o szczególnym znaczeniu. Termin spotkania: 19.01.2022 r., godz. 16.00 – […]

5 stycznia 2022

Publikacja PNWM – Meet – join – connect! Narzędzia cyfrowe w międzynarodowej pracy z młodzieżą

Publikacja PNWM –  Meet – join – connect! Narzędzia cyfrowe w międzynarodowej pracy z młodzieżą Broszura „Meet – join – connect! Narzędzia cyfro­we w międzynarodowej pracy z młodzieżą” ma stanowić pomoc w planowaniu i realizacji projektów międzynarodowych. Pokazuje, jak włączyć narzędzia cyfrowe w spotkania młodzieży online. W zależności od etapu projektu, wiedzy i doświadczenia osób koordynujących broszu­rę można przeczytać „od deski do deski” lub wyko­rzystać tylko jej […]

27 grudnia 2021

Projekty PNWM – Zachować pamięć 2022 – stacjonarnie, online lub hybrydowo

Projekty realizowane w obszarze trudnej przeszłości w relacjach polsko-niemieckich stanowią ważny element pracy programowej Polsko-Niemieckie Współpracy Młodzieży. Dlatego PNWM oferuje specjalny program dotacyjny „Zachować pamięć”. Jego celem jest umożliwienie młodym ludziom wspólnego odkrywania i badania historii, wyciągania wniosków z przeszłości oraz rozbudzania odpowiedzialności za kształtowanie przyszłości.

17 grudnia 2021

Eksperyment Wymiana 2022 w PNWM– stacjonarnie, online lub hybrydowo

Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics (nauki ścisłe, technologia, inżynieria, sztuka, matematyka)   Co może ułatwić młodym ludziom poruszanie się w stale zmieniającym się świecie pełnym nowych technologii? Wiedza z zakresu STE(A)M, twórcze i krytyczne myślenie oraz międzynarodowe doświadczenia! Swobodne poruszanie się w cyfrowej rzeczywistości oraz nauka poprzez dociekanie i odkrywanie pozwalają młodzieży lepiej zrozumieć współczesny […]

16 listopada 2021

Seminarium kontaktowe – Znajdź szkołę partnerską z Niemiec

Seminarium kontaktowe –  Znajdź szkołę partnerską z Niemiec Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza nauczycielki i nauczycieli z Polski i Niemiec do udziału w wirtualnym seminarium kontaktowym 11, 13 i 18 stycznia 2022 roku. Seminarium kontaktowe jest przeznaczone dla nauczycielek i nauczycieli, chcących znaleźć niemiecką szkołę partnerską. Doświadczone trenerki poprowadzą wydarzenie, które będzie się składać z trzech […]