14 czerwca 2017

Kontakt

Kuratorium Oświaty w Katowicach

ul. Powstańców 41a
kod 40-024 Katowice
NIP 954-22-46-601
Regon 006473113
Kancelaria
tel. (32) 606-30-35
fax (32) 606-30-36
e-mial kancelaria@kuratorium.katowice.pl
Sekretariat Śląskiego Kuratora Oświaty
tel. (32) 606-30-63
fax (32) 606-30-64
Sekretariat Wicekuratora (ds. nadzoru edukacji)
tel. (32) 606-30-40
fax (32) 606-30-42
Sekretariat Wicekuratora (ds. organizacyjno-administracyjnych)
tel. (32) 606-30-30
fax (32) 606-30-28
Kontakt z mediami
e-mail: sekretariat_re@kuratorium.katowice.pl
Wydział Organizacyjno-Administracyjny
ul. Powstańców 41a
kod 40-024 Katowice
tel. (32) 606-30-27
fax (32) 606-30-28
Wydział Jakości Edukacji
ul. Powstańców 41a
kod 40-024 Katowice
tel. (32) 606-30-18
fax (32) 606-30-12
e-mail sekretariat_re@kuratorium.katowice.pl
Wydział Nadzoru Edukacji
ul. Powstańców 41a
kod 40-024 Katowice
tel. (32) 606-30-41
fax (32) 606-30-42
e-mail sekretariat_np@kuratorium.katowice.pl
Wydział Finansów i Kadr – Główny Księgowy
ul. Powstańców 41a
kod 40-024 Katowice
tel. (32) 606-30-66
fax

Inspektor Ochrony Danych

ul. Powstańców 41a
kod 40-024 Katowice
tel. (32) 606-30-37
e-mail iod@kuratorium.katowice.pl

Delegatura w Bielsku-Białej

ul. Piastowska 44
kod 43 – 300 Bielsko-Biała
tel. (33) 8122645
(33) 8220423
(33) 8228758
fax (33) 822-81-75
e-mail bielsko@kuratorium.katowice.pl

Delegatura w Bytomiu

ul. Antoniego Józefczaka 39
kod 41-902 Bytom
tel. (32) 605 81 60
e-mail bytom@kuratorium.katowice.pl

Delegatura w Częstochowie

ul. Sobieskiego 7
kod 42 – 200 Częstochowa
centrala (34) 378-20-00
tel. (34) 378-23-61, 324-33-62
fax (34) 324-54-71
e-mail czestochowa@kuratorium.katowice.pl

Delegatura w Gliwicach

ul. Warszawska 35
kod 44-102 Gliwice
tel. (32) 231-29-41
fax (32) 231-29-41
e-mail gliwice@kuratorium.katowice.pl

 

Delegatura w Rybniku

ul. 3-go Maja 27
kod 44-200 Rybnik
tel. (32) 422-38-02
fax (32) 422-38-02
e-mail rybnik@kuratorium.katowice.pl

 

Delegatura w Sosnowcu

ul. Krzywa 2
kod 41-200 Sosnowiec
tel. (32) 265-51-30
fax (32) 266-60-40
e-mail sosnowiec@kuratorium.katowice.pl