26 listopada 2019

Konkursy w ramach kampanii z okazji 100. rocznicy wybuchu powstań śląskich „To ziemia, na której rodzą się diamenty” (Jan Paweł II)

Śląska Kurator Oświaty Urszula Bauer zaprasza do udziału w konkursach realizowanych w ramach kampanii prowadzonej z okazji 100. rocznicy wybuchu powstań śląskich To ziemia, na której rodzą się diamenty (Jan Paweł II). Konkursy są zaadresowane do różnych grup wiekowych: od sześciolatków, poprzez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, do nauczycieli. Część konkursów przebiegnie dwuetapowo, pierwszy etap będzie przeprowadzony na szczeblu rejonowym z udziałem Delegatur Kuratorium Oświaty, etap wojewódzki odbędzie się w Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Konkursy w ramach kampanii z okazji 100. rocznicy wybuchu powstań śląskich
To ziemia, na której rodzą się diamenty (św. Jan Paweł II) w roku szkolnym 2019/2020
1. 100 lat temu
na Śląsku
Konkurs fotograficzny na scenkę z czasów jednego
z powstań śląskich w formie zdjęcia z udziałem uczniów
·   uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych

·   uczniowie szkół ponadpodstawowych

Konkurs dwuetapowy
REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

2. O Śląsku
po śląsku
Konkurs na gawędę
w gwarze śląskiej o dniu
z życia dziecka/ucznia opowiedzianą przez autora
·   sześciolatki i uczniowie klas I-III

·   uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych

·   uczniowie szkół ponadpodstawowych

Konkurs dwuetapowy
REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

3. Śląsk
to mój dom
Konkurs na plakat
promujący Śląsk
·   uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych

·   uczniowie szkół
ponadpodstawowych

Konkurs dwuetapowy
REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

4. Diament
śląskiej ziemi
Konkurs na reportaż literacki o najcenniejszym – według autora – skarbie Śląska ·   uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych

·   uczniowie szkół ponadpodstawowych

·   nauczyciele

Konkurs jednoetapowy
REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

5. Konkurs
na scenariusz
Konkurs na najciekawszy scenariusz zajęć związanych
z powstaniami śląskimi
·   nauczyciele wszystkich przedmiotów ze szkół podstawowych
i ponadpodstawowych
Konkurs jednoetapowy
REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA