Kategoria: Szkolenia dla nauczycieli

27 listopada 2023

Szkolenie ORE – Uczeń z doświadczeniem migracji w szkole – szkolenie centralne

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli konsultantów, specjalistów, doradców metodycznych (historii, biologii, matematyki, fizyki, chemii, geografii, języka polskiego, nauczania wczesnoszkolnego)oraz przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli do współpracy w ramach projektu „Uczniowie z doświadczeniem migracji w polskiej szkole”.  

1 września 2023

Kurs online dla asystentek i asystentów międzykulturowych

Polskie Forum Migracyjne udostępnia możliwość realizacji kursu online dla asystentek i asystentów międzykulturowych. Asystentki/ci to osoby, których zadaniem jest wspieranie dzieci cudzoziemskich uczęszczających do szkół w Polsce oraz społeczności szkolnych (w tym kadry pedagogicznej oraz rodziców i opiekunów prawnych dzieci). Osoba pełniąca taką funkcję może być zatrudniona jako pomoc nauczyciela ze środków przekazanych przez organ […]