Kategoria: Szkolenia dla nauczycieli

1 września 2023

Kurs online dla asystentek i asystentów międzykulturowych

Polskie Forum Migracyjne udostępnia możliwość realizacji kursu online dla asystentek i asystentów międzykulturowych. Asystentki/ci to osoby, których zadaniem jest wspieranie dzieci cudzoziemskich uczęszczających do szkół w Polsce oraz społeczności szkolnych (w tym kadry pedagogicznej oraz rodziców i opiekunów prawnych dzieci). Osoba pełniąca taką funkcję może być zatrudniona jako pomoc nauczyciela ze środków przekazanych przez organ […]