1 września 2023

Kurs online dla asystentek i asystentów międzykulturowych

Polskie Forum Migracyjne udostępnia możliwość realizacji kursu online dla asystentek i asystentów międzykulturowych. Asystentki/ci to osoby, których zadaniem jest wspieranie dzieci cudzoziemskich uczęszczających do szkół w Polsce oraz społeczności szkolnych (w tym kadry pedagogicznej oraz rodziców i opiekunów prawnych dzieci). Osoba pełniąca taką funkcję może być zatrudniona jako pomoc nauczyciela ze środków przekazanych przez organ prowadzący szkołę lub przez organizację pozarządową.


Korzystanie z kursu jest bezpłatne!

Kurs skierowany jest do osób:

  • chcących wykonywać pracę asystentek/asystentów międzykulturowych i pomocy nauczyciela,
  • osób na powyżej opisanych stanowiskach, które pragną odbyć kompleksowe szkolenie,
  • zainteresowanych dobrostanem dzieci w szkołach, a także procesami integracyjnymi,
  • rodziców dzieci cudzoziemskich uczących się w polskich szkołach.

Szczegółowe informacje, zakres kursu i rejestracja są dostępne na stronie https://szkola-roznorodnosci.org/ .