Kategoria: Aktualności

7 października 2021

Wytyczne Ministerstwa Infrastruktury w sprawie zasad bezpiecznego korzystania z pojazdów w trakcie epidemii SARS – CoV-2.

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało wytyczne dotyczące zasad korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego  w trakcie epidemii SARS-CoV-2.Zadaniem całego systemu oświaty jest m.in. zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w przedszkolu i uczniom w szkole i  placówkach oświatowych oraz upowszechnienie wśród uczniów wiedzy o  bezpieczeństwie, ochronie zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowaniu właściwych postaw wobec zagrożeń oraz sytuacji nadzwyczajnych na […]

5 października 2021

Konkurs „Klimatyczny człowiek roku”

Konkurs „Klimatyczny Człowiek Roku” skierowany jest do osób w wieku 16-30 lat, które są zaangażowane, inspirują oraz realizują inicjatywy w zakresie ochrony klimatu. Konkurs ma na celu wyłonienie i nagrodzenie zwycięzcy za jego prospołeczne lub edukacyjne działania na rzecz klimatu, ograniczania skutków zmian klimatu i na rzecz adaptacji do zmian klimatu. Konkurs realizowany będzie online […]

4 października 2021

Kampania pod hasłem „Dzielmy się pozytywną energią…” – zapraszamy do udziału w konkursach tematycznych w roku szkolnym 2021/2022 – część I

Szanowni Państwo, zapraszamy nauczycieli i uczniów do udziału w konkursach przygotowanych w ramach Kampanii pod hasłem „Dzielmy się pozytywną energią…”, prowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Katowicach w roku szkolnym 2021/2022 – część I.

4 października 2021

Zapraszamy do udziału w Kampanii pod hasłem „Dzielmy się pozytywną energią…” – w roku szkolnym 2021/2022

Szanowni Państwo dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie! Śląski Kurator Oświaty ogłasza prowadzenie w roku szkolnym 2021/2022 Kampanii pod hasłem „Dzielmy się pozytywną energią…” w ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka w województwie śląskim.

1 października 2021

kolejna edycja DiscoverEU!

Rusza kolejna edycja DiscoverEU! Po olbrzymim sukcesie poprzednich edycji konkursu #DiscoverEU, w których o darmowe bilety kolejowe walczyły setki tysięcy młodych Europejczyków, przyszedł czas na nową rundę! Rywalizacja o kolejne bilety rozpocznie się 12 października. W konkursie mogą brać udział osiemnastolatkowie, a więc osoby urodzone między 1 stycznia 2003 r. a 31 grudnia 2003 r. Dodatkowo […]

1 października 2021

Szkolenia dla nauczycieli „Wsparcie w zakresie pracy z dzieckiem cudzoziemskim” w ramach programu FAMI

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że wznowiony zostaje nabór na warsztaty dla nauczycieli, organizowane przez Śląski Urząd Wojewódzki w ramach realizacji Projektu nr 14/8-2017/0G-FAMI pn. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim”, dofinansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, działanie VI. „Wsparcie w zakresie pracy z dzieckiem cudzoziemskim”.

1 października 2021

Dodatkowe dofinansowanie w czasie pandemii – dla projektów do końca sierpnia 2022

Realizacja projektów w czasie, w którym konieczne jest zachowanie reżimu sanitarnego, może spowodować powstanie wyższych kosztów programu oraz podróży (np. koszty zakwaterowania, większa liczba sal seminaryjnych, zakup maseczek i środków dezynfekujących, wybór innego środka lokomocji, itd.). Dlatego też PNWM wprowadza dodatkowe dofinansowanie w czasie pandemii („dodatek”), przez co zwiększona zostanie całkowita kwota dotacji kosztów programowych […]