17 kwietnia 2024

XXIII edycja Programu Stypendiów Pomostowych dla tegorocznych maturzystów, pochodzących ze wsi i małych miast


Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości informuje, że 5 kwietnia 2024 roku  została ogłoszona XXIII edycja Programu Stypendiów Pomostowych, programu, który od dwudziestu dwóch lat wspiera młodych ludzi ze wsi i małych miast w dążeniu do zdobycia wyższego wykształcenia. Tytułowy pomost to stypendia na I rok studiów. Otrzymało je dotąd  prawie 19 000 absolwentów szkół średnich rozpoczynających studia.

Program Stypendiów Pomostowych to oferta dla  tegorocznych maturzystów, pochodzących ze wsi i małych miast (do 20 tys. mieszkańców), którzy uzyskali co najmniej 100 punktów z egzaminów pisemnych na maturze, dostaną się na I rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w polskich publicznych uczelniach akademickich i spełnią pozostałe warunki określone w regulaminie. W ramach Programu Fundacja oferuje stypendium na I rok studiów w wysokości 10 000 zł wypłacane w 10 miesięcznych ratach. Na kolejnych latach studiów pomoc w ramach programu adresowana jest do stypendystów osiągających dobre wyniki w nauce.

Terminarz XXIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych (2024/2025):

  • 9 lipca 2024 roku – uruchomienie aplikacji online do składania wniosków;
  • 20 sierpnia 2024 roku godz. 16.00 – zamknięcie aplikacji online do składania wniosków;
  • do 30 sierpnia 2024 roku – przesyłanie wydrukowanych formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami na adres wskazany we wniosku;
  • do 14 października 2024 roku – ogłoszenie listy stypendystów pomostowych.

Na początku listopada w terminarzu pojawią się kolejne ważne daty.

Na stronie internetowej programu www.stypendia-pomostowe.pl dostępne są szczegółowe informacje, w tym regulamin XXIII edycji i jej harmonogram.

Szczegółowe informacje można również znaleźć na stronie:

https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/

Źródło: Informacja przekazana przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości z siedzibą w Łodzi