Kategoria: Erasmus +

21 stycznia 2022

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza na konsultacje online – Edukacja szkolna (KA2)

Porozmawiajmy o Twoim projekcie – weź udział w konsultacjach online z pracownikami Narodowej Agencji! Konsultacje online są przeznaczone dla przedstawicieli instytucji zamierzających składać wnioski w ramach Akcji 2 programu Erasmus+ Edukacja szkolna – Projekty współpracy (KA220) oraz Partnerstwa na małą skalę (KA210). W ramach indywidualnych konsultacji z pracownikami Narodowej Agencji będzie można omówić zasady dotyczące składania wniosków, dopytać […]

19 stycznia 2022

Erasmus+ Sport – badanie potencjału przyszłych beneficjentów

Erasmus+ Sport – badanie potencjału przyszłych beneficjentów  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do udziału w badaniu ankietowym potencjału i możliwości organizacji i instytucji: przyszłych beneficjentów programu Erasmus+ Sport.  Badanie ankietowe kierowane do przedstawicieli organizacji i instytucji działających w obszarze sportu powszechnego, aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia zostało przygotowane przez Zespół ds. Sportu działający w strukturze Narodowej Agencji Programu Erasmus+.  Wypełnienie ankiety […]

7 stycznia 2022

program Erasmus+ sektor Młodzież – nauczanie przez działanie

Dzięki wsparciu sektora Młodzież programu Erasmus+ młodzi ludzie mogą stawiać pierwsze kroki w życiu obywatelskim, rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Młodzież różni się od pozostałych sektorów tym, że odwołuje się do edukacji pozaformalnej. Wspiera działania młodzieży mające miejsce w czasie wolnym od nauki czy pracy. Można ją podejmować na różnych etapach życia i w każdym wieku. Pozostałe […]